Welfare Police

053-3588188

Welfare journalist

lorish69@gmail.com

תגית: קובי קראוס פרסם 14 מאמרים אקדמיים מוערכים ביותר המצוטטים בהרחבה בקהילה

התאבד אב גרוש קובי קראוס מדען פיסיקה לאחר שהשופטת רבקה מקייס סירבה לקבוע לו הסדרי ראייה עם ילדיו

עוד אב גרוש התאבד: קובי קראוס Kobi Kraus. הטריגר להתאבדות: שופטת המשפחה רבקה מקייס. האבא השאיר מכתב התאבדות בו האשים