רבקה מקייס משפחה ראשון לציון קורות חייה בכתב ידה מעלימים את עברה הבעייתי 19 שנים בשירות מעלילות שווא סדרתיות

הפרטים שהושמטו מקורות החיים ב- NFC פורסם כי הפורום להדחת רבקה מקייס, מבית המשפט למשפחה דורש מהשופטת לגלות את הפרטים, שלדבריהם הושמטו מקורות חייה בטרם מונתה לשופטת. לטענתם, המידע שהושמט...
Close
Menu
Social profiles