עו”ד אסף רוזנברג מנציבות שירות המדינה עושה שיימינג לרבקה פאלוך יועצת ביבי לענייני חרדים

רבקה פאלוך. ראו את הכותרות הקשורות לאישה זו: הממונה על המשמעת: להפסיק את כהונתה של רבקה פאלוך, היועצת של נתניהו, נציבות שירות המדינה נגד היועצת החרדית של נתניהו, הוועדה המסדרת: לוביסטית?...
Close
Menu
Social profiles