Welfare Police

053-3588188

Welfare journalist

lorish69@gmail.com

תגית: ריטלין

עובדת סוציאלית ופסיכיאטרית עם בית משפט לנוער הוציאו בכפיה ילד בן 6 מחזקת אמו כי סירבה לתת לו ריטלין

עובדת סוציאלית ופסיכיאטרית עם בית משפט לנוער הוציאו בכפיה ילד בן 6 מחזקת אמו כי סירבה לתת לו ריטלין מאיר

חשש לטיפול בריטלין בכפייה בניגוד לחוק הנוער לילד במשפחת אומנה בכפייה – השופטת עדנה בן לוי

ינואר 2009 – בהליך בתיק נזקקות 538/04 תבעה פקידת סעד מחוזית חוה לוי מתן ריטלין לילד כבן 8 המוצב במשפחת