התנועה למען איכות השפיטה: יש לבטל ולצמצם את מוסד האפוטרופוס לדין לקטינים בתיקי גירושין ונוער – ביטול חגיגת המשכורות מהסיוע

התנועה למען איכות השפיטה: יש לבטל ולצמצם את מוסד האפוטרופוס לדין לקטינים בתיקי גירושין ונוער – ביטול חגיגת המשכורות מהסיוע
שכר אפוטרופוסים לדין סגלית אשואל ומלכה קיסלסי
Spread the love

התנועה למען איכות השפיטה טוענת כי יש לבטל ולצמצם מוסד האפוטרופוס לדין לקטינים בתיקי גירושין ונוער, ולשנות את שיטת השכר לאפוטרופוסים לדין.

האפוטרופסים לדין הממונים לקטינים, אינם תורמים שום דבר לאף אחד, והם נמצאים בתווך, בין שני ההורים, או בין ההורים והרווחה, כדחלילים שאף אחד לא מתייחס אליהם או לדבריהם. לכולם ברור, כי יש להם אינטרס כספי בהנצחת הסכסוך ושהם תמיד יעדיפו לזרום עם הרווחה, כי זה מה שמכניס להם כסף לבנק.

לא ראינו עד כה שום פסק דין שפורסם אשר בו אפוטרופוס שמונה לקטינים הביא תועלת משמעותית לבית המשפט עצמו או לקטינים.  התפקיד הזה פשוט מיותר והוא רק מסרבל לגמרי את ההליכים. ההכשרה מטעם הסיוע המשפטי לתפקיד היא תמיד בהטיה לטובת האישה בתיקי גירושין, ובהטיה לטובת הרווחה בתיקי נוער.

עורכי דין אשר מתחבבים על הצוות האינטרני בסיוע המשפטי ומצליחים לקבל אפוטרופוסות לדין על משפחות מרובות ילדים יכולים להגיע עד 11,000 ₪ לחודש (במקרה של הוצאה מהבית של 10 ילדים), וזאת מבלי לעשות כלום.

על פי פרסומים יש אפוטרופוסים לדין אשר מרוויחים מעל מיליון ₪ בשנה, כאשר כמות ההתייצבויות שלהם בבתי המשפט בכל התיקים בהם הם ממונים היא לא יותר מ 20-30 בכל השנה.

ראו תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (כללים בדבר קביעת שכר לאפוטרופוסים), תשמ”ט-1988 בחודשיים הראשונים תשלום חודשי מרבי לאדם המתגורר בקהילה 1,314 ₪, תשלום חודשי מרבי לאדם המתגורר במעון 1,244 ₪, והחל בחודש השלישי למינוי בעד כלל הפעולות שעליו לבצע בטיפול השוטף באדם במסגרת תפקידו תשלום חודשי מרבי לאדם המתגורר בקהילה 1,013 ₪ לחודש, ותשלום חודשי מרבי לאדם המתגורר במעון 592 ₪. עם סיום המינוי הם מקבלים בין 4320 ש”ח ל 650 ₪.  על פי תקנה 5 א’ ניתן גם להכפיל את הסכומים פי 2!!!

מדובר בשערורייה ובזבוז כספי ציבור אדיר.  עד כה מעולם, עד כמה שידוע לנו, לא נבחנו שיקולי עלות מול תועלת בשאלה האם המוסד הזה בכלל מצדיק את קיומו.  כלכלית ברור שאין לכך כל הצדקה, ועניינית אין בכך שום תועלת.  ניתן בקלות להחליף את המערך הבזבזני הזה ע”י מינוי עו”ד פרטי לילד המשתכר לפי כמות העבודה בפועל ולא לפי מספר החודשים שהאפוטרופוס דואג להחזיק את הילד במוסד, כדי שישתלם לאפוטרופוס כלכלית.

שכר אפוטרופוסים לדין סגלית אשואל ומלכה קיסלסי

p> <p>פוטרופוס-לדין-לקטינים-בתיקי-גירושין-ונוער

Print Friendly, PDF & Email
אדם

אדם

ביום 27/2/17 נעצרה העיתונאית לורי שם טוב מעצר פוליטי, על פרסום כתבות ביקורת על שופטים, עובדים סוציאליים ועובדי ציבור. השופטת רונית פוזננסקי כץ שטיפלה בחלק נכבד של בקשות המשטרה לצווי חיפוש במחשבים של שם טוב, הודתה בתיק אחר (אלוביץ-בזק) כי קיבלה את פני השוטרים אצלה בבית, ולא בבית המשפט, כי השוטרים בחרו בה כי ידעו שהיא נוהגת לחתום ולתת להם את כל מבוקשם ללא בעיות וללא חקירות, ולמעשה שימשה השופטת פוזננסקי כץ, סניף של הפרקליטות בתוך בית המשפט.