נוהל לעיון בתיקי בית המשפט

נוהל לעיון בתיקי בית המשפט
Spread the love

הסמכות והתנאים למתן היתרי עיון כלליים בתיקי בית משפט, קבועים בתקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה. מטרתו של נוהל זה הינה למסד כללים, לקבוע שיטת עבודה, להגדיר תחומי אחריות וליצור אחידות בנושא הטיפול בבקשה להיתר כללי לעיון. הנוהל בתוקף מה-05.07.2016, ולהלן תיקון שני לנוהל מה-01.08.2018.

נוהל היתר כללי לעיון בתיקי בית המשפט, קובץ pdf

Print Friendly, PDF & Email