יצחק עמית שופט עליון דחה בקשה לעיון בתיק מבלי לנמק בג”ץ 8176/13 בנושא הפלייה על בסיס מין נגד הסיוע המשפטי

יצחק עמית שופט עליון דחה בקשה לעיון בתיק מבלי לנמק בג”ץ 8176/13 בנושא הפלייה על בסיס מין נגד הסיוע המשפטי
Spread the love

פלוני הגיש עתירה לבג”ץ בנושא הפלייה על בסיס מין על ידי רשות מנהלית כנגד יחידת הסיוע המשפטי מחוז תל אביב ומשרד המשפטים. עתירה זו בעלת השלכות ציבוריות להורים לא משמורנים על ילדיהן.

צד ג’, עיתונאית ופעילה חברתית, ביקשה לעיין בתיק בית המשפט, לאור השתתפותה בפגישות שולחן עגולשל לשכת הסיוע המשפטי, בעניין הפלייה בין הורים, כאשר הורה משמורן זוכה לעדיפות במבחן הזכאות לסיוע משפטי על הורה לא משמורן. צד ג’ טענה כי הפלייה זו אינה חוקית, והיא פרי פרשנות עצמאית של יחידת הסיוע מבלי שיש לכך אחיזה בחוק.

לתדהמת צד ג’, שופט העליון יצחק עמית, דחה ללא נימוק את הבקשה לעיון בתיק בית המשפט, בהחלטה קצרה ביותר: “אין מקום להצטרפות המבקשת כצד לעתירה, כאמור בבקשה לעיון.

אשר לעיון בתיק, הרי שהחלטה בנושא זה תינתן על ידי ההרכב שידון בעתירה לגופא”.

על החלטה זו הוגשה תלונה לנציב תלונות הציבור על שופטים כנגד יצחק עמית. יודגש, כי החובה לנמק החלטות ופסקי דין, מעוגנת במסגרת תקנות שונות.  כבר נפסק לא אחת, כי ההנמקה הינה חלק מהותי ובלתי נפרד מהחלטה ופסק הדין. נקבע כי “ההנמקה היא שמאפשרת לצדדים להבין את הבסיס להחלטה והיא שמאפשרת לבית משפט שלערעור לבקרו. יתרה מזאת, להנמקה חלק חשוב בתהליך של גיבוש ההחלטה ובלעדיה לא ניתן לומר שזכה להתברר בבית המשפט” (ראו רע”א 1982/05 מקומון כל הצפון נ’ פלוני, ראו גם רע”א 8228/08 יוסף סגל נ’ קורן).

יצחק עמית, פעל בזדוניות, עצלנות, שיקולים זרים ואפלים, בהחלטתו ביזה את בית המשפט והתנהלותו אינה הולמת את רוח בית המשפט הגבוה לצדק.

צד ג’ טוענת, כי הפליית הסיוע המשפטי במתן זכאות לסיוע, אינה חוקית והיא פרי פרשנות עצמאית של יחידת הסיוע מבלי שיש לכך אחיזה בחוק. יתרה מכך, כאשר ניתן סיוע משפטי ופטור מאגרות והפקדת ערובה, מבלי שנבדקה הזכאות אלא נבדקת הכנסת הקטינים בלבד, בית המשפט לענייני משפחה מוטעה לחשוב שהסיוע המשפטי ניתן לאחר בדיקת ההורה המשמורן, וכך זוכה ההורה המשמורן לשתי הטבות: סימפטיה כאילו מצבו הכלכלי רעוע, והטבה שניה פטור מאגרות, מצב הפוגע בהורה הלא משמורן, פוגע בקופת המדינה אר ניזוקה מכך שאגרות לא משולמות, תוך מצג שווא שאותו בעל דין “כאילו” נבדק.

תגובת הפרקליטות לבקשה לעיון בתיק בג”ץ 8176/13, קובץ pdf

Print Friendly, PDF & Email
לורי שם טוב

לורי שם טוב

עיתונאית הסוקרת רווחה, עוולות המבוצעות על ידי שופטים נגד אזרחים, וניצול לרעה של עובדות סוציאליות את תפקידן לרבות ניתוק ילדים מהורים, הוצאת ילדים לפנימיות, אומנה ומרכזי חירום, על פי החלטות בתי המשפט. לורי שם טוב אמא ל- 2 ילדים אשר הוצאו מחזקתה ע"י רשויות הרווחה בשנת 2009 באופן ברוטלי ובאמצעות שוטרים אשר נשלחו לקחת את ילדיה ממשמורתה ולהעבירם למרכז חירום. מאז לקיחת ילדיה של לורי שם טוב מחזקתה, החלה לשמש שופר להורים, אימהות ואבות אשר הגיעו עד סף אבדון, ואשר לולא הסיקור המקצועי והמסור, ולולא פרסום הטרגדיות שמערכת המשפט והרווחה גרמה להן, הם היו עוזבים את העולם הזה. לורי שם טוב זוקפת לזכותה מאות מקרים של התערבויות מוצלחות אשר הסתיימו בהשבת הילדים לחיק הוריהם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *