דיני בעלי חיים / גיל יוחננוף

דיני בעלי חיים / גיל יוחננוף
Spread the love

קישור מקוצר לעמוד: http://wp.me/P84aBG-9Oo

דיני בעלי חיים / גיל יוחננוף, ספר מלא בקובץ pdf

בתי המשפט נמנעים מלהתייחס ישירות לשאלה האם לבעלי חיים יש זכויות. גם בפסקי דין שבהם הובעה במשתמע הדעה כי לבעלי החיים הזכות לחיות, לא הובהר אם זכות זו נעוצה בהגנה על רגשותיהם של בני האדם או בכך שבעלי חיים הם יצורים חיים בעלי ערך עצמאי משלהם. באופן כללי שופטי בית המשפט העליון מעדיפים להתייחס להגנה על בעי חיים מנקודת מבט המכירה בחובות בני האדם כלפי בעלי חיים, מבלי לקבוע אם חובות אלה יסודן בזכויות הנתונים לבעלי חיים. התייחסות זו מלווה, בין היתר, בהימנעות מדיון בתכונותיהם של בעלי חיים בהשוואה לתכונות האדם, כלל הנראה מתוך חשש שדיון שכזה יחייב הכרעה בשאלה האם בעלי חיים יכולים וראויים להיות בעלי זכויות.

ההכרה ההולכת וגוברת כי בעלי חיים חולקים עם האדם תכונות מהותיות משותפות, תעלה במשנה תוקף על סדר היום המשפטי את השאלה האם ראוי שלבעלי חיים יהיו זכויות משפטיות ומה יכול להיות הבסיס לזכויות אלה. ההתעניינות הציבורית הגוברת בבעלי החיים שבאה לידי ביטוי, בין היתר, בנכונות לנקוט בהליכים משפטיים במטרה למנוע פגיעה בהם, העלתה את מספר העתירות המוגשות לבית המשפט העליון אשר עניינן ההגנה על בעלי החיים, ויש להניח כי בית המשפט העליון יידרש לעניינם של בעלי החיים יותר ויותר וכבר בעתיד הנראה לעין.

Print Friendly, PDF & Email