דיני חסינות / ד”ר דפנה אבניאלי

דיני חסינות / ד”ר דפנה אבניאלי
Spread the love

קישור מקוצר לעמוד: http://wp.me/P84aBG-9pz

דיני חסינות / ד”ר דפנה אבניאלי שופטת ביהמ”ש מחוזי ת”א, קובץ pdf

מתוך הספר: תביעה  נגד המדינה כאחראית לתקינותה של המערכת השיפוטית, נוסף על האחריות המוטלת על המדינה למעשיו של שופט המבצע עוולה שיפוטית, חלה עליה אחריות במישור השלטוני, להבטיח את קיומה של רשות שופטת נטולת משוא פנים, ולמנות שופטים המסוגלים למלא את תפקידם ביעילות ובנאמנות. כמו כן, חלה על המדינה אחריות לדאוג לתפקודה היעיל של המערכת השיפוטית, לתקינותם של ההליכים ולהבטחת זכות הגישה של הציבור לערכאות.

דיני חסינות / ד”ר דפנה אבניאלי – פרק ח תחולת החסינות על פעולה שיפוטית, קובץ pdf

ד”ר דפנה אבניאל ספר דיני חסינות, פסילת שופט, קובץ pdf

סעיף 8 לפקודת הנזיקין, שהוא המקור הנורמטיבי לחסינות השיפוטית בדין הישראלי קובע כי:

“אדם שהוא גופו בית משפט או בית דין או אחד מחבריהם, או שהוא ממלא כדין חובותיו של אדם כאמור, וכל אדם אחר המבצע פעולות שיפוט, לרבות בורר – לא תוגש נגדו תובענה על עוולה שעשה במילוי תפקידו השיפוטי”.

החסינות השיפוטית חלה על עוולה שבוצעה בעת מילוי התפקיד השיפוטי, ואינה חלה על עוולה שבוצעה על ידי שופט כאדם פרטי או תוך כדי מילוי תפקיד אחר, כאמור בסיפא של סעיף 8 הנ”ל (“לא תוגש נגדו תובענה על עוולה שעשה במילוי תפקידו השיפוטי”). תחולת החסינות מוגבלת לפעולה שיפוטית בלבד, ואינה משתרעת על פעולות מינהליות או על פעולות לוואי אחרות, המבצעות על ידי שופט או ממלא תפקיד שיפוטי אחר, כאמור ברישא של סעיף 8 (“אדם שהוא גופו בית משפט… וכל אדם אחר המבצע פעולות שיפוט).

Print Friendly, PDF & Email