השיטה הספקטרוגרפית לזיהוי דובר על פי קולו / רון ברנט, סימה שגב

השיטה הספקטרוגרפית לזיהוי דובר על פי קולו / רון ברנט, סימה שגב
Spread the love

קישור מקוצר לעמוד: http://wp.me/P84aBG-9Oa

השיטה הספקטרוגרפית לזיהוי דובר על פי קולו / רון ברנט, סימה שגב, קובץ pdf

השימוש בשיטה הספקטרוגרפית לזיהוי דובר על פי קולו צובר תנופה בעשור האחרון בארצות הברית, ובשנים האחרונות גם בארצנו. שיטה זו משמשת הן בחקירות משטרה והן כראיה קבילה בדיונים בבתי המשפט. בתקופה בה אנו חיים, מושפעים דפוסי התקשורת בעולם מהתפתחות אמצעים טכנולוגיים, כגון: רדיו, טלויזיה, טלפון ואמצעי הקלטה שונים4.

הטלפון, למשל, הפך לאמצעי התקשורת השכיח ביותר, ולא פעם נעשה בו שימוש למטרות פליליות תוך כוונה לשמור על אלמוניות. לעיתים הראיה היחידה הקושרת חשוד לעבירה היא הקלטה של קולו. במאמר זה נבחן את היעילות, המהימנות והכדאיות של השיטה הספקטרוגרפית לזיהוי דובר על פי קולו.

במסגרת זו נעיין גם בעמדה שננקטה על ידי בתי המשפט בארץ ובחו”ל, באשר לאימוץ עקרונות מדעיים על ידי בתי המשפט לצורך הכרעה שיפוטית.

זיהוי על פי קול

“הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו”. הזיהוי הראשון, זיהוי על פי הקול היה הזיהוי הנכון; אולם תחבולת ההטעיה ידיו של יעקב הצליחה בסופו של דבר להטעות את יצחק שעיניו כהו מזיקנה. בתגובה מיידית, כמעט אינסטינקטיבית, צדק יצחק, שהסתמך על חוש השמיעה, ובכך הוכיח, שעוד מימי קדם ניתן אדם לזיהוי על פי קולו. כיום, בעקבות ההתפתחות המדעית ניתן להתגבר על נסיונות ההטעיה באמצעות מכשירים עדינים ומתוחכמים, ולמנוע את הטעות שבה כשל יצחק. אולם, עוד לפני התפתחותם של מכשירים מדעיים שכאלה, ידע בית המשפט לסמוך ידיו על זיהוי קולו של אדם על ידי אדם אחר, וקיבל כראיה קבילה עדות שכזו, כבר לפני שנים רבות.

Print Friendly, PDF & Email