נזיקין, כרך א’ / אריאל פורת

נזיקין, כרך א’ / אריאל פורת
Spread the love

הקליקו על קובץ ה- PDF להורדת הספר המלא.

נזיקין, כרך א’ / אריאל פורת, ספר מלא קובץ pdf

מעוול מחויב לפצות ניזוק רק אם גרם לו נזק, אך מושג הגרימה אינו פשוט כלל ועיקר. לעתים מבחני הסיבתיות המסורתיים יביאו לתוצאות בלתי רצויות: לפיצוי חסר והרתעת חסר, ולעיתים גם לפיצוי יתר והרתעת יתר. דוגמאות אחדות לשאלות של סיבתיות שנדונות בספר הן אלו: האם ניזוקים שנחשפו על ידי מעוול לחומרים מסוכנים, לקרינה או לזיהום סביבתי, ואשר סיכוייהם ללקות במחלות עקב כך הוגברו, זכאים ליצוי אם הם סובלים ממחלה אשר יכול שנגרמה עקב החשיפה, אך יכול גם שלא נגרמה עקב כך? כיצד יש לנהוג במקרה של אדם שנגרם לו נזק בשל התנהגות עוולתית אשר אף הפחיתה סיכונים אחרים שלו, וכך הועילה לו? האם מעורבות של גורמים שונים שתרמו להתרחשות הנזק צריכה להשפיע על חבותו של מעוול אשר מן הבחינה העובדתית גרם לנזק?

הספר דן בנושא.

Print Friendly, PDF & Email