עיוות דין בהליך הפלילי / עופר גוט

עיוות דין בהליך הפלילי / עופר גוט
Spread the love

הקליקו על קובץ ה- PDF להורדת הספר המלא.

עיוות דין בהליך הפלילי / עופר גוט, ספר מלא בקובץ pdf

לא הגון ולא צודק של שגיאות ומחדלים אשר יביא לעיוות דין. הדברים אינם ברורים, האם כיוון בית המשפט לתוצאה לא נכונה ולא אמיתית או שמא לתוצאה לא צודקת ולא ראויה?

ההקשר השני כרך את המושג עיוות דין לדיון בסמכותו העניינית של בית המשפט. בשנים האחרונות מסתמנת מגמה בפסיקה של פיה היעדר סמכות עניינית לערכאה הדיונית לדון בכתב האישום אינה יוצרת בהכרח עיוות דין. בדומה לכך נפסק כי דיון לפני דן יחיד מקום שבו צריך היה לקיימו לפני מותב שופטים אינו גורם לעיוות דין. בשתי הסוגיות האחרונות נבחנה אפשרות היווצרותו של עיוות דין מתוך גישה סיבתית.

ההקשר השלישי והאחרון קושר את המושג עיוות דין עם סמכותו של בית המשפט לערעורים לדחות עררים על החלטה לעצור עד תום ההליכים. כאן נפסק כי ניתן לדחות ערר על החלטה לעצור עד תום ההליכים, אף אם נתקבלה טענה מטענות העורר, אם לא נגרם עיוות דין. הלכה זו נקבעה בהיעדר הוראת חקיקה בעניין זה. השימוש במושג עיוות דין מגלה גם כאן גישה סיבתית למושג.

Print Friendly, PDF & Email