החלטות, פסקי דין, עתירות

החלטות, פסקי דין, עתירות
Spread the love

עתירה מנהלית ביהמ”ש המחוזי בת”א בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים – עת”מ 50152-07-15 אגלש”ן – איגוד לקוחות שופטי נוער ועו”סיות נוער ע”י לורי שם טוב עיתונאית נגד משרד הרווחה, בית הספר המרכזי להכשרת עובדי רווחה, ויצ”ו הסתדרות עולמית לנשים ציוניות – עתירה לפסילת מכרז מס’ 116/2013 בו זכתה ויצ”ו לנהל את בית הספר המרכזי להכשרת עובדי רווחה שהוא חלק אורגני של משרד הרווחה, קובץ pdf

עת”מ 50152-07-15 בקשה מטעם ויצ”ו לסילוק עתירת אגלש”ן על הסף, קובץ PDF

עת”מ 50152-07-15 תגובת אגל”שן לויצ”ו על הבקשה לסילוק העתירה, קובץ PDF

קובי ורדי שומר על הכספים של ויצ”ו וסילק את העתירה החשובה של אגלש”ן 25.10.15, קובץ pdf

עתירה מנהלית לפיטורי שופטי נוער – עת”מ 28325-07-15 אגלש”ן – איגוד לקוחות שופטי נוער ועו”סיות נוער ע”י לורי שם טוב, עיתונאית נ’ הוועדה למינוי שופטים, הנהלת בתי המשפט, משרד המשפטים, משרד האוצר, יצחק עמית שופט עליון, שמעון לייבו שופט נוער, קובץ pdf

שמעון לייבו

עתירה מנהלית (13/7/15) – עת”מ 25824-07-14 אגלש”ן – איגוד לקוחות שופטי נוער ועו”סיות נוער ע”י לורי שם טוב, עיתונאית נ’ משטרת ישראל, משרד הרווחה, חיים כץ שר הרווחה – הוצאת צו למשיבות לנמק מדוע לא תאסור המשטרה על העובדים הסוציאליים מלהתקהל באופן לא חוקי בתאריך 17/7/15 יום שישי בכיכר הבימה, רח’ שד’ רוטשילד תל אביב ומלקיים תהלוכה, קובץ PDF

תגובת הפרקליטות, עו”ד מאיה לויאן, לשאלת הסמכות העניינית מטעם המשיבים – ביהמ”ש מחוזי ת”א עת”מ 25824-07-15, קובץ pdf

החלטה (13/7/15) עתירה מנהלית (13/7/15) – עת”מ 25824-07-14 אגלש”ן – איגוד לקוחות שופטי נוער ועו”סיות נוער ע”י לורי שם טוב, עיתונאית נ’ משטרת ישראל, משרד הרווחה, חיים כץ שר הרווחה – הוצאת צו למשיבות לנמק מדוע לא תאסור המשטרה על העובדים הסוציאליים מלהתקהל באופן לא חוקי בתאריך 17/7/15 יום שישי בכיכר הבימה, רח’ שד’ רוטשילד תל אביב ומלקיים תהלוכה, קובץ PDF

תגובה בעניין סמכות מינהלית (13/7/15) עתירה מנהלית (13/7/15) – עת”מ 25824-07-14 אגלש”ן – איגוד לקוחות שופטי נוער ועו”סיות נוער ע”י לורי שם טוב, עיתונאית נ’ משטרת ישראל, משרד הרווחה, חיים כץ שר הרווחה – הוצאת צו למשיבות לנמק מדוע לא תאסור המשטרה על העובדים הסוציאליים מלהתקהל באופן לא חוקי בתאריך 17/7/15 יום שישי בכיכר הבימה, רח’ שד’ רוטשילד תל אביב ומלקיים תהלוכה, קובץ PDF

פסק דין חותמת הגומי קובי ורדי טוען שאין סמכות לדון בעתירה בניגוד לדין, ביהמ”ש מחוזי ת”א, עת”מ 25824-07-15, קובץ pdf

כתב תביעה – בית דין אזורי לעבודה ת”א צ”ו 56702-05-15 אגלש”ן – איגוד לקוחות שופטי נוער ועו”סיות נוער ע”י לורי שם טוב עיתונאית נגד הוועדה למינוי שופטים, הנהלת בתי המשפט, משרד המשפטים, משרד האוצר, יצחק עמית – ביטול תקנים לשופטי נוער, הפסקת תשלום של שכר עבודה לכל שופטי נוער במדינת ישראל, קובץ PDF

כמו טיל בליסטי הנשיאה הגיבה בו ביום – פסק דין – כתב תביעה – בית דין אזורי לעבודה ת”א צ”ו 56702-05-15 אגלש”ן – איגוד לקוחות שופטי נוער ועו”סיות נוער ע”י לורי שם טוב עיתונאית נגד הוועדה למינוי שופטים, הנהלת בתי המשפט, משרד המשפטים, משרד האוצר, יצחק עמית – ביטול תקנים לשופטי נוער, הפסקת תשלום של שכר עבודה לכל שופטי נוער במדינת ישראל, קובץ PDF

Print Friendly, PDF & Email