עיכוב הליכים בתביעה האזרחית של עו”ד אפי נוה נגד העיתונאים הדס שטייף, ראובן ברקאי, אליאיל שחר ליס, נורית קנטי, שמעון אלקבץ ותחנת גלי צה”ל עד לסיום ההליך הפלילי נגד נוה. ביהמ”ש מחוזי מרכז לוד ת”א 4585-02-19

עיכוב הליכים בתביעה האזרחית של עו”ד אפי נוה נגד העיתונאים הדס שטייף, ראובן ברקאי, אליאיל שחר ליס, נורית קנטי, שמעון אלקבץ ותחנת גלי צה”ל עד לסיום ההליך הפלילי נגד נוה. ביהמ”ש מחוזי מרכז לוד ת”א 4585-02-19
העיתונאית הדס שטייף ועו"ד אפי נוה. תמונה משולבת: כיכר השבת
Spread the love

עו”ד אפי נוה תובע סך 7 מיליון ש”ח מהעיתונאים הדס שטייף, ראובן ברקאי, אליאיל שחר ליס, נורית קנטי, שמעון אלקבץ ותחנת גלי צה”ל על הפרת פרטיות באמצעות נטילת תכנים שלא כדין מתוך מכשיר סלולר שלו. השופט אורן שוורץ הדן בתיק נתן החלטה לעיכוב הליכי התביעה האזרחית של עו”ד אפי נוה, על מנת לא לפגוע בחקירה הפלילית נגדו ולשבשה.

השופט קבע:

בחנתי את המסמך הסודי שהובא לעיוני. מבלי לפרט את תוכן המסמך, אציין כי בעמודים 4-5 למסמך עולה קשר ישיר והדוק בין אירועי התביעה האזרחית דנן לבין החקירה הפלילית בעניין המינויים. בעמוד 6 למסמך הסודי מפורטות פעולות חקירה נוספות שטרם בוצעו. על פניו, קידום ההליך שכאן עלול לפגוע באותן פעולות חקירה. התרשמתי שאכן קיים קשר הדוק בין התביעה דנן לבין החקירה הפלילית שמתקיימת. כן התרשמתי שאכן קיים קשר הדוק בין התביעה דנן לבין החקירה הפלילית שמתקיימת. כן התרשמתי שלנוכח פעולות חקירה עתידיות, עלול המשך ניהול תקין וסדיר של ההליך האזרחי לגרום לפגיעה בחקירה וממילא להביא לשיבושה.

אני קובע אפוא שהורם הנטל להראות את הקשר ההדוק שבין החקירה הפלילית לתביעה דנן ואת החשש הממשי לפגיעה בחקירה כתוצאה מאי עיכוב ההליכים.

מטעמים אלה, אני מורה על עיכוב ההליכים בתביעה דנן. בהתחשב במידע שמורט במסמך הסודי אני מגביל לעת הזו את תקופת העיכוב לפרק זמן של כחמישה חודשים, קרי עד ליום 03.11.2019.

Print Friendly, PDF & Email