איך לקרוא את נתוני האג”ח?

איך לקרוא את נתוני האג”ח?
Spread the love

לצד הציטוטים היומיים בעיתונות הכלכלית של המניות, קרנות הנאמנות ותעודות הסל, מופיעים גם נתוני המסחר היומיים של אגרות החוב, והם מחולקים לקריטריונים הבאים:

שם האיגרת כולל בדרך כלל את שם החברה המנפיקה ואת סדרת האג”ח המונפקת.

מחיר האיגרת בבורסה ושינוי באחוזים: כמו במחירן של מניות, גם מחירן של אגרות החוב נקבע כשיווי המשקל בין הקונים למוכרים. השינוי באחוזים מציג את השינוי במחיר האיגרת לעומת מחיר הסגירה ביום המסחר הקודם.

מחזור באלפי שקלים: מחזור המסחר הכספי באיגרת.

ריבית נקובה: הקופון שמשלם המנפיק מדי תקופה למלווים, לפי תנאי ההנפקה.

תשלום קרן ראשון ותשלום קרן אחרון: מועדי התשלום של הקרן שהשקיעו באג”ח המשקיעים, על פי תקופות ההתחייבות של המנפיק.

ערך ברוטו פארי Par Value : ערכה של האיגרת, אם היה ניתן לפדות אותה באופן מיידי. זהו הערך הנקוב של האיגרת בתוספת הריבית שנצברה מאז החלוקה האחרונה של הקופון. באיגרות צמודות מדד הערך הנקוב כולל גם את שיעור עליית המדד.

תקופה ממוצעת לפדיון: זהו המח”מ של האיגרת.

תשואה שנתית ברוטו: התשואה השנתית הממוצעת אותה יכול להרוויח רוכש האיגרת ביום המסחר אליו נכונים הנתונים.

דירוג מעלות ומידרוג: רמת הדירוג של חברות דירוג האשראי במידה ומדובר באג”ח מדורגות.

Print Friendly, PDF & Email