פרמיית הסיכון באג”ח

פרמיית הסיכון באג”ח
Spread the love

בדומה לשוק המניות, גם בשוק האג”ח נוהגים להשוות את רמות התשואה למדד יחס, שנקבע כהתחייבות ברמת סיכון “אפסית” (ונקראת לעיתים בשם ריבית חסרת סיכון). הבנצ’מרק המקובל בשוק האג”ח הוא אג”ח של ממשלת ארה”ב לתקופה של 10 שנים. שאר האג”חים מושווים אליו בהיבט של תשואה וסיכון לאורך חיי האג”ח.

אחת ההשוואות המקובלות בוחנת את רמות הסיכון והתשואה של אג”ח לא ממשלתיות מול אג”ח ממשלתיות שנסחרות לטווח זמן דומה. הפער בין הריביות על שני סוגי האג”ח נקרא מרווח, וכלל האצבע הוא שאג”ח בדירוגים גבוהים ייסחרו במרווחים קטנים יותר לעומת אג”ח ממשלתיות, בעוד אג”ח בעלות דירוגים נמוכים או אג”ח לא מדורגות ייסחרו במרווחים גדולים יותר, על מנת לשקף נכונה את פרמיית הסיכון המתאימה להם. המרווח עשוי להיפתח או להצטמצם לאורך חיי האיגרת בהתאם לשינויים בתנאי החברה, השוק ונתוני המאקרו.

Print Friendly, PDF & Email