תעריפי החזקת ילדים בפנימיות ומרכזי חירום של משרד הרווחה

תעריפי החזקת ילדים בפנימיות ומרכזי חירום של משרד הרווחה
תעריפי החזקת ילדים במרכז חירום
Spread the love

משרד הרווחה הוצאת ילדים מהבית לצרכי סחר בילדים

https://molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/pages/tas_perek_8.aspx

משרד הרווחה תעריפי החזקה במשפחות אומנה ושירותים אחרים, תאריך תחולה 1.1.2018, קובץ pdf

תעריפי החזקה במשפחות אומנה ושירותים אחרים תחולה 1.1.18
תעריפי החזקה במשפחות אומנה ושירותים אחרים תחולה 1.1.18

נספח להוראה 8.17 – תעריפי החזקה: מעונות פנימייתיים לילדים, תחולה 1.1.2016, קובץ pdf

תעריפי החזקת ילדים במרכז חירום
תעריפי החזקת ילדים במרכז חירום
תעריף החזקת ילדים במרכז חירום
תעריפי החזקת ילדים במרכז חירום
Print Friendly, PDF & Email