מרץ 2009 – בילדים בני 4 ו- 6 שהוצאו מחזקת אימם בפתאומיות למרכז חירום “ויצו הדסים” באמצעות צו חירום שהוציאה עו”ס לחוק הנוער גבעתיים אתי דור דובריבינסקי ב- 06.01.2009. צו החירום הוארך עד ל- 20.04.2009, ונזקקות הילדים הוכרזה ב- 15.02.2009 – שופטת נוער רות בן חנוך. במכתב להלן מלינה בתצהירContinue Reading

המאמר ניסויים רפואיים בוצעו באלפי קשישים בישראל, רן רזניק, הארץ, 2006 הנהלת משרד הבריאות מסתירה מהציבור את דו”ח ועדת החקירה שבדקה את הניסויים שבוצעו בקשישים בבתי החולים הרצפלד וקפלן ניסוי מס’ 018/2002 נועד לבדוק את השפעתה של תרופה הפסיכיאטרית “זיפרקסה” של חברת התרופות “אלי לילי” על תיאבונם של חולים המסרביםContinue Reading

מרץ 2009 – רשויות הרווחה ובתי משפט משפט לנוער מדברים בשפה את ודברים אחדים נגד הורים וילדים כדי לקדם את תעשיית הוצאת ילדים מביתם. מדובר בפקידי רווחה ושופטי נוער הפועלים בדלתיים סגורות, ללא ראיות ומהנהנים בראשיהם לדברי הבלע הנשמעים מעת לעת ביניהם נגד הורים וילדים. התנהגותם של שופטי נוער אלוContinue Reading

הכתבה ביטוח לאומי סרב במשך שנתיים לקבל מסמכים, שמעון בן עמי , zepo, נובמבר 2012 ביטוח לאומי סרב במשך שנתיים לאפשר למבוטחת לקבל לידיה העתק מן המסמכים אשר הוו בסיס לדחיית תביעתה במסגרת בירור תביעתה כנפגעת טרור, הופנתה תושבת הצפון על ידי המוסד לביטוח לאומי לבדיקות פסיכולוגיות (פסיכו דיאגנוסטיות). לאורContinue Reading