זיאד סאלח שופט שלום עכו פעל בניגוד לסדרי הדין הפלילי וביצע קיצור דרך פסול ע”פ 9433-03-14 אסתר ביתם נגד מדינת ישראל

Spread the love

איתמר לוין, http://www.news1.co.il/Archive/001-D-351049-00.html

בית המשפט המחוזי בחיפה: שופט בית משפט השלום בעכו, זיאד סאלח, פעל בניגוד לסדרי הדין הפלילי ופגע בזכויותיה של נאשמת.

שופט בית משםט השלום בעכו, זיאד סאלח, ביצע קיצור דרך אסור ופסול, תוך שהוא פוגע בזכויותיה של נאשמת. כך אומר (7.7.14) שופט בית המשפט המחוזי בחיפה, עודד גרשון, בביקורת יוצאת דופן.

אסתר ביתם הואשמה בתקיפת אשתו של גבר עימו ניהלה קשר רומנטי. גרשון קובע, כי נפלו פגמים לאורך טיפולו של סאלח בתיק, אשר החלו בכך שעל-פי פרוטוקול הדיון – הוא לא הקריא לה את כתב האישום ולא נרשם שהסניגור הודיע שהוא הקריא לה אותו.

בתחילת הדיון טען הסניגור, כי ראוי לסגור את התיק בנימוק שמדובר בזוטי דברים, וביקש שלא להרשיע אותה לאור נסיבות חייה ומחשש שההרשעה תפגע בעבודתה. עוד ביקש, כי אם תידחה טענתו לזוטי דברים, תישלח ביתם לקבלת תסקיר של שירות המבחן שיבחן את האפשרות להימנע מהרשעה. המדינה התנגדה להימנעות מהרשעה, אך הסכימה לקבל תסקיר.

מיד לאחר מכן כתב סאלח “פסק דין” (גרשון משתמש במרכאות), בו פירט את נימוקיו לדחיית הטענה לזוטי דברים. הוא גם דחה, ללא כל הנמקה, את הבקשה לשלוח את ביתם לקבלת תסקיר. סאלח הרשיע אותה בו במקום, אמר שהצדדים אינם חלוקים לגבי העובדות וגזר עליה חודש מאסר על תנאי. 

“מסתבר שבית המשפט קמא ראה לערוך ‘קיצור דרך’, קיצור דרך אסור ופסול, הפוגע בזכויותיה של המערערת!”, כותב גרשון. הוא מפרט את סדרי הדין הקבועים בחוק, ומראה כיצד סלאח סטה מהם בצורה הנוגדת את החוק. “בכך שבית המשפט קמא לא קיים את מצוות המחוקק, פגע בזכויותיה של המערערת”, שב ואומר גרשון.

בית המשפט המחוזי הזמין תסקיר את שירות המבחן, דחה את עמדתו שאין להרשיע את ביתם, אך ביטל את עונש המאסר על תנאי והעמיד אותה תחת צו פיקוח למשך שנה. לצד גרשון ישבו בערעור השופטים חננאל שרעבי ומנחם רניאל. את ביתם ייצג עו”ד רונן אביב.

זיאד סאלח שופט בית משפט שלום עכו ביצע קיצור דרך פסול ע-פ 9433-03-14 – קובץ WORD

Print Friendly, PDF & Email

כתיבת תגובה