עורכי הדין לחוק הנוער מוזהרים מפני התרגילים המטונפים של יועמ”ש משרד הרווחה עו”ד דברה הירש לב רן. מסתבר שלאחר שעו”ד זו מתייצבת בערעורים בבית המשפט המחוזי, ולאחר שהדין מסתיים הנ”ל פונה אל שופט תורן אחר ומנסה לשנות החלטות בתיקים בהם הפסידה. למערכת נודע כי עו”ד דברה הירש לב רן, התייצבהContinue Reading