עו”ד משה הר-שמש הגיש תובענה ייצוגית נגד רשות המסים והיועמ”ש להחזרת כספי רוכשי כרטיס חכם ותוכנה תומכת לצורך דיווחי מע”מ. החיוב אינו חוקי ת”צ 25968-08-16 הר שמש מושב שיתופי בע”מ נ’ היועמ”ש ואח’

Spread the love

עו”ד משה הר שמש הגיש תובענה יצוגית בשם חברה בבעלותו “הר שמש מושב שיתופי בע”מ”, נגד רשות המסים והיועמ”ש על חיוב נישומים לרכוש כרטיס חכם מכספם, כשהתועלת לרכישה זו היא אך ורק לטובת רשות המסים. לדבריו, החיוב המוטל על נישומים, לא חוקי ומדובר בהוראה מנהלית. תביעת עו”ד הר שמש, כוללת בקשה להחזרת אגרה על רכישת כרטיס חכם והשבת הכסף לכל מי שחוייב לקנות כרטיס חכם על חשבונו החל מיום 1/1/2010.

עו”ד הר-שמש, מבקש מביהמ”ש לקבוע כי על רשות המסים והיועמ”ש להשיב לרוכשים כרטיס חכם את הכסף ששילמו עבור הכרטיס, ולמנוע גביית תשלום עבור השימוש בכרטיס החכם. בכתב התביעה נכתב, כי נישומים מחוייבים לרכוש מכספם “כרטיס חכם”, לשם עמידה בחובת דיווחי מע”מ שהוטלה עליהם מכח חוק מע”מ החל מיום 1.1.2011 בעקבות תיקון מס’ 37 שבוצע בחוק מע”מ. סעיף 72א’ לחוק מע”מ, מחייב את הגשת הדוח באופן מקוון כשהוא חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת, או בחתימה אלקטרונית מאובטחת.

על פי סעיף 2.2.3(6) להוראת ביצוע “שינוי בשיטת הדיווח למע”מ – הוראה מעודכנת (ינואר 2012), מיום 10.10.12, הדיווח המפורט צריך להיות מוגש כשהוא חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת, וסעיף קטן (2) של הוראת הביצוע, מבהירה כי כרטיס חכם, תוכנה מתאימה וקורא כרטיסים ניתנים לרכישה אצל חברות מסחריות מסוימות.

עלות רכישת הכרטיס החכם לתקופה של שנתיים עד 4 שנים כפופה בתשלום של מאות ש”ח בין 380 ש”ח ל- 620 ש”ח עבור 4 שנים, כשהנישום אינו מפיק כל תועלת מרכישת הערכה או ממסירת הדוח, שכן אלו נועדו למנוע התחמקות מתשלום המס וכדי לסייע ולייעל את גביית המס ולחסוך לקופת המדינה מיליארדי שקלים.

לטענת עו”ד הר-שמש הטלת תשלום חובה על האזרח, היא ללא הרשאה חוקית, שכן החיוב שהוטל על ידי המדינה להגיש דוחות מקוונים באמצעות כרטיס חכם, נועד לתועלת המדינה, ומי שצריך להנפיק את הכרטיסים הללו ללא תמורה, אלו הנתבעים, שגוללו את העלויות שלהם-הם על הנישומים. המדינה, יכלה לבקש ולקבל מעמד של “גורם מאשר” לחוק חתימה אלקטרונית, ולהנפיק על חשבונה תעודות אלקטרוניות.

הר-שמש מוסיף, שככל שהרשות מעוניינת להטיל חובה על האזרח, תנאי בסיסי לכך הוא העמדת אמצעים וכלים מתאימים לאזרח, על מנת שיוכל לקיים את החובה האמורה, ורק במשטרים בהם האזרח נועד לשרת את השלטון ולא השלטון את האזרח, אפשר להפוך את היוצרות ולהטיל את הצורך לייצר את הכלים לשם מילוי דבר המלך על העם.

חוק מע”מ לא הסמיך את רשות המסים לחייב את הנישומים לרכוש ערכה על חשבונם, ומדובר בהחלטה מנהלית של רשות המסים. החלטה זו היא היא בגדר הטלת מס או אגרה על הציבור, ללא עיגון חוקי ובניגוד לסעיף 1(א) לחוק יסוד: משק המדינה. הר-שמש מפנה לעניין רו”ח עופר מנירב נ’ מנהלת רשות המסים, בתיק עע”מ 980/08.

הר שמש מציין, כי מניעת זיופים והתחמקות מתשלום מס הן מטרות לגיטימיות, אולם לא ניתן לחייב את הציבור לשלם מכספו עבור הכלים הדרושים להגשמת מטרות אלו שאמורים להיות מוטלים על רשות המסים.

החברה התובעת של עו”ד הר-שמש, היא אגודה שיתופית חקלאית החייבת בדיווח המפורט. לחברה התובעת יש עילת תביעה אישית, שכן החברה נדרשה להעביר דיווחים מקוונים אלקטרוניים באמצעות הכרטיס החכם. החברה טוענת, שמאחר ועלות השכרת הערכה שמסתמכת בכ- 380 ש”ח לשנתיים, למרבית הנישומים אין עניין לטפל בביטול חובת רכישה זו על חשבונם, למרות שהגבייה לא חוקית. רשות המסים חבה בהשבת הכספים שנגבו על ידה מכוח חוק עשיית עושר ולא במשפט, שכן כתוצאה מגביית היתר של חיובים אלו, צמחה להם טובת הנאה שלא כדין, על חשבון הנישומים, ולכן הם נדרשים להשיב את הכספים או לחילופין את שוויים.

לדברי עו”ד הר-שמש החל משנת 2010 הונפקו ונרכשו כ- 13,000 כרטיסים חכמים, כש- 10% מכלל הנישומים רכשו את הכרטיס החכם לצרכים אחרים ולא לצורך דיווח למע”מ, כך שהנזק המוערך לכלל הרוכשים הוא 4,680,000 ש”ח.

עו”ד הר-שמש טוען, כי הוא מעוניין לפעול לתיקון העוול ופועל בתום לב, בעקבות התנהלותם השרירותית של רשות המסים שהטילה חובת רכישה בניגוד לדין, וכי אין ניגוד עניינים בין התובע לשאר הנישומים, ולכן הוא מבקש לייצגם בתובענה יצוגית זו.

ב”כ התובע, משרד עוה”ד המשפחתי לנדה, הינו משרד בעל מוניטין וניסיון רב בניהול הליכים משפטיים (בעיקר בתחום חוזי מכר ותיקים אזרחים), ויעשו ככל שנדרש על מנת להביא להצלחת התובענה.

כרטיס חכם

בקשה לאישור תובענה ייצוגית על הטלת חיוב לרכוש כרטיס חכם על חשבון הנישומים לצורך דיווח למנהל רשות המסים ת”צ 25968-08-16 הר שמש מושב שיתופי בע”מ נ’ מנהל רשות המסים והיועמ”ש, קובץ pdf

תובענה ייצוגית על הטלת חיוב לרכוש כרטיס חכם על חשבון הנישומים לצורך דיווח למנהל רשות המסים ת”צ 25968-08-16 הר שמש מושב שיתופי בע”מ נ’ מנהל רשות המסים והיועמ”ש, קובץ pdf

Print Friendly, PDF & Email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.