השופט אלון גביזון אישר בניגוד לחוק לבית החולים הפסיכיאטרי איתנים ביצוע אשפוז כפוי וטיפול נזעי חשמל באוטיסטית למרות שאינה חולת נפש תמ”ש 26081-11-16

Spread the love

בית החולים הפסיכיאטרי איתנים, אישפז בכפייה אוטיסטית וביצע במוחה וגופה בניגוד לחוק 4 טיפולי נזעי חשמל, קשים, ואכזריים. השופט אלון גביזון, לא מציין את שמות הפסיכיאטריים, למרות שהם גורם טיפולי, עובדי ציבור, ואין שום מניעה לציין את שמם. נהפוך הוא. אי ציון שמם, מעיד על שחיתות, משוא פנים והסתרה של השופט על מעשי פשע בדלתיים סגורות, הרחק מעיני הציבור.

השופט אלון גביזון מאשר לצלות את המוח של אוטיסטית שאינה חולת נפש, ונותן גיבוי לפסיכיאטרים עבריינים מבית החולים הפסיכיאטרי איתנים.

עו”ד קלריס דביר, מטעם הסיוע המשפטי, פנתה בשמה של האוטיסטית לביהמ”ש ביום 28/11/16 בבקשה למקבלת צו מניעה זמני, המורה לבית החולים הפסיכיאטרי איתנים להימנע מהמשך מתן טיפול בחסויה באמצעות נזעי חשמל ו/או מכל טיפול כמוסדר בחוק לטיפול בחולי נפש ותקנותיו.

בבקשה טענה: “ביום 27.11.2016 נודע לה מד”ר xxx מנהל מחלקת xxx בביה”ח איתנים, כי נערכה על ידו חוות דעת בעניינה של החסויה, במסגרתה נתבקש בית המשפט להורות להכריז על החסויה כפסולת דין לצורך מתן טיפול בנזעי חשמל“. עוד טענה, כי גילתה שבית החולים איתנים, החל לטפל בחסויה באמצעות נזעי חשמל טרם מתן אישורו של בית המשפט, והחסויה אינה מאובחנת כחולת נפש, כך שחוק לטיפול בחולי נפש ותקנותיו שהותקנו על פיו אינם חלים עליה.

לחילופין טענה, כי גם אם האוטיסטית היתה מוגדרת כחולת נפש, הרי שהוראות סעיף 34 לתקנות בטיפול בחולי נפש קובעות 3 תנאים מצטברים לצורך מתן טיפול בנזעי חשמל, וביניהם, הכרזה על המטופלת כפסולת דין, דבר שלא נעשה במקרה דנן.

בית החולים איתנים, ביצע 4 טיפולי נזעי חשמל בחסויה, פוגעניים, אלימים ובריוניים, ללא סמכות חוקית ובניגוד להחלטת בית המשפט, תוך פגיעה בזכויותיה של החסויה, ובלי שהגישו בקשה לאישור הפעולה מבית המשפט.

בית החולים איתנים הגישו חוות דעת. שמו של הפסיכיאטר אינו מפורסם על ידי השופט גביזון, כראוי לשופט טייחן הפועל במחשכים להסתיר פשעים נוראיים, בדיוק כמו בשנות ה-30. בחוות הדעת כתב הפסיכיאטר שקרים, להצדיק את ההליך האלים שביצעו בחסויה: צליית המוח שלה והגוף שלה בנזעי חשמל:

“לאור הסכנה הגדולה עבור המטופלת, מיד עם חזרתה למוסדנו הזעקנו את המומחים הרלוונטים לאישור רפואי של נזעי חשמל…

כבר בבוקר למחרת ביצענו את הטיפול בהרדמה מלאה…

הטיפול עבר בהצלחה, מצבה של החולה התחיל להשתפר. בפרט לא היה צורך בהגבלתה מאז הטיפול”.

יודגש, החסויה אינה חולה. מדובר באוטיסטית, שלא מצוין באיזה ספקטרום היא נמצאת, אבל אין ספק שהטיפול הזיק לאוטיסטית, אחרת עו”ד קלריס דביר, מטעם הסיוע המשפטי, לא הייתה נזעקת בזעזוע לפנות לבית המשפט. הפסיכיאטר לא מציין מה “הסכנה הגדולה” הנשקפת לחסויה ואינו מסביר מדוע ביצע 4 טיפולים, בלי שטרח לפנות לבית המשפט לקבל את אישורו.

בשיא החוצפה הפסיכיאטר העבריין ממליץ להכריז על האוטיסטית כפסולת דין, וזאת אחרי שביצע בה טיפולים בניגוד לחוק, שכן החוק קובע שכדי לבצע את הטיפולים עליה להיות פסולת דין, והאוטיסטית לא נכנסה להגדרה זו. עצם העובדה שהשופט אינו מציין את שמו של הפסיכיאטר העבריין, הוא נותן לו פתח מילוט להמשיך ולבצע פשעים מסוג זה, ולחמוק מליתן את הדין על פשעיו. מדובר בפסיכיאטר עבריין, שחובה לציין את השם שלו. שביצע מעשים אסורים ופסולים, וימשיך לבצע אותם, שכן, אם מערכת המשפט עוצמת עין, לא מציינת את שמו, מה ירתיע את העבריין מלבצע טיפולים אלימים אלו?

מדובר במעשים שלא ייעשו. מחדל אכזרי, המעיד על סדיזם ופטרנליזם כלפי אוטיסטית מוחלשת.

השופט אלון גביזון, ביקש את התגובה של ב”כ היועמ”ש לבקשה ושאל את בית החולים איתנים האם צפויים טיפולים נוספים באוטיסטית באמצעות נזעי חשמל, ומה תדירותם.

מדובר בהתנהלות הזויה ומופרכת של השופט עצמו, שיודע שאין לו סמכות לתת אישור לביצוע פעולות הכי אלימות שיש ברפואה בעולם, שכן האוטיסטית אינה חולת נפש, ואינה פסולת דין, ועצם הפנייה של גביזון לבית החולים איתנים, מכשירה את השרץ: טיפול כפוי לא חוקי, בחסויה אוטיסטית.

אימה של החסויה, אישה טיפשה וסתומה, שונאת את בתה האוטיסטית, שכן היא נטל על חייה העלובים, לכן ביקשה להרחיב את סמכויותיה על מנת להסכים לטיפולים של נזעי חשמל בבתה, שיביאו למותה ואז תתפטר מהאוטיסטית שילדה.

ב”כ החסויה, עו”ד קלריס דביר טענה:

“הטיפול בנזעי חשמל הינו טיפול קיצוני ביותר בעל השלכות ארוכות טווח, כאשר טיפול זה ניתן בהתאם לתקנות לטיפול בחולי נפש, ועל כן מתן טיפול כגון זה מוסדר בצורה מפורטת בתקנות ומוגבל בהגבלות שונות על מנת למנוע שימוש מורחב בכלי כה חמור”.

ב”כ היועמ”ש, כמה צפוי, סבר שצריך להמשיך בטיפול נזעי חשמל, ושבעניין צו המניעה מי שצריך להשיב זו פרקליטות המחוז, היות והבקשה מוגשת כלפי בית החולים.

ביום 29/11/16 הוגשה תגובת המדינה באמצעות פרקליטות מחוז בעניין צו המניעה. המדינה טענה: “דין הבקשה להידחות מחמת חוסר סמכות עניינית, שכן סעיף 3 לחוק בית המשפט לענייני משפחה אינו מקנה לבית המשפט סמכות לדון בבקשות למתן  צווי מניעה המופנים לבתי חולים ומונעים מהם הענקת טיפול רפואי מציל חיים”. לחילופין טענו בפרקליטות, כי טיפול נזעי חשמל, בטוח, מוכר ומבוסס מחקרית ואינו משמש רק לטיפול במי שמאובחנים כ”חולי נפש”.

איזה יופי, אולי נעשה מסיבות צליית מוח, נזעי חשמל למוח, בשביל הכיף? הרי המשטרה משתמשת בטייזר לחישמול הגוף, ועכשיו הפרקליטות טוענת שמדובר בטיפול בטוח שבכלל לא מיועד רק לחולי נפש. למה שהפרקליטה הנאלחת לא תבצע את הטיפול על בעלה ואז מובטח לה בעל צייתן שלא בוגד בה?

המדינה צירפה את חוות הדעת של הפסיכיאטר העבריין שכתב: “עדיין זקוקה להמשך טיפול בנזעי חשמל על מנת להרגיע אותה ולמנוע הידרדרות במצבה. אנו סבורים כי במידה והטיפול המוצע ייפסק – מצבה עלול להידרדר במהרה. משמעות הדבר שמצב האי שקט יחזור לעצמו, תזדקק להגבלות תכופות, תוגבר סכנה כל פגיעה רב מערכתית כתוצאה מכך. חשוב לציין כי אם הטיפול ייפסק, לא בטוח שאם חידושו, נצליח להשיג אותה תוצאה חיובית כפי שהושגה אחרי 4 טיפולים כעת”.

אתם מבינים את זה? הפסיכיאטרים הפסיכים בבית חולים איתנים, רוצים אוטיסטית שקטה, לא אחת שזזה, שמחה, צוהלת, מביעה את עצמה, כמו כל אדם רגיל. הם רוצים רובוטית, מריירת, צייתנית, וכותבים ש- 4 טיפולים אלימים שבוצעו בהרדמה וכמעט חיסלו את האוטיסטית הפכו אותה לשקטה וצייתנית.

ביום 1/12/16 עו”ד קלריס דביר, ב”כ האוטיסטית הגישה הודעה מעדכנת לתיק בית המשפט שם כתבה כי מנהל בית חולים איתנים מסרב למסור לה מידע על הלקוחה שלה, בניגוד לחוק! ומומחים אליהם פנתה לקבלת חוות דעת, סירבו לתת חוות דעת נגד הקולגות שלהם בבית חולים איתנים. ב”כ האוטיסית חזרה וטענה כי החסויה אינה מוגדרת כ”חולת נפש”, ועל כן אין מקום לשימוש בכלים פסיכיאטריים בטיפול בה.

השופט אלון גביזון מפרט את התנאים לטיפול בנזעי חשמל, שמהם עולה מפורשות, כי האוטיסטית אינה נכללת בתנאים דווקניים אלו, שנקבעו על פי המחוקק.

“באשר לטיפול בנזעי חשמל נקבע בסעיף 34 לתקנות טיפול בחולי נפש, תשנ”ב-1992 כדלקמן:

“(א)לא יינתן לחולה טיפול בנזע חשמלי אלא אם כן נתקיימו כל אלה:

(1) החליטו על כך שלושה רופאים של בית החולים, ובהם מתנהל בית החולים או ממלא מקומו, מנהל המחלקה שבה מאושפז החולה, או ממלא מקומו או מנהל המרפאה שבה מטופל החולה או ממלא מקומו;

(2) החולה נבדק גופנית בידי רופא, ובבדיקות המתאימות לעניין, לא נמצאו עילות נגד רפואיות למתן הטיפול;

(3) חולה המאושפז מרצונו, ואם הוא פסול דין – אפוטרופוסו, הסכים לכך, בכתב, לפי טופס 7 – הסכמה לטיפול מיוחד – שבתוספת”.

השופט אלון גביזון קובע בניגוד להחלטה שהוא עצמו נתן, וכדי להצדיק את הפשעים של בית חולים איתנים, הוא קובע בסופו של דבר את התוצאה הסופית שמאיינת את סעיף 18, ומבטלת את החלטתו מיום 21/11/16:

“18. כפי שפירטתי בהחלטתי מיום 21.11.2016 אוטיזם אינו מוגדר כמחלת נפש, ועל כן, החסויה אינה עומדת בהגדרת החוק לטיפול בחולי נפש. העובדה כי ללוקה באוטזם מותאם טיפול מעולם הפסיכיאטריה, לא הופך את הלוקה באוטיזם כעונה על הגדרת “חולה נפש”.

כן ציינתי בהחלטתי האמורה כי לא היה מקום להכריז על החסויה כפסולת דין משני היבטים.

האחד, כי לא מצאתי שבמקרה דנן המדובר בחולת נפש, ועל כן, החוק לטיפול בחולי הנפש והתקנות שהותקנו על פיו, לרבות בעניין טיפול בנזעי חשמל או אשפוז כפוי, אינם חלים.

ההיבט האחר, הינו כי אף באם החסויה היתה מוגדרת כחולת נפש ובהנחה כי החוק לטיפול בחולי נפש היה חל, הרי שלא היה צורך בהכרזה על החסויה כפסולת דין לצורך אשפוז כפוי אלא היה צריך לקבל רק את אישור בית המשפט וזאת אף מבלי להכריז עליה כפסולת דין”.

21. … אני מוצא לאשר לאם החסויה – האפוטרופא המשך טיפולים בנזעי חשמל בחסויה תוך פיקוח וביקורת בית המשפט, כאשר לאחר שני טיפולים נוספים יוגש דיווח מעודכן לבית המשפט, בטרם ימשיך בית החולים במתן הטיפול.

22. הגם שלא מצאתי מקום ליתן צו מניעה, מצאתי להדגיש כי את הטיפול בנזעי החשמל בחסויה היה לתת רק לאחר אישור בית המשפט, ולא לפני כן. אישור כאמור נדרש טרם מתן הטיפול ולא בדיעבד.

יחד עם זאת, לאחר ששוכנעתי כי הטיפול נדרש לטובת החסויה שבפני, אני מוצא מקום לאשר הטיפול כאמור לעיל”.

פסק דין מחריד ומעוול ממנו יוצא כי החוטאים (פסיכיאטרים פושעים) יצאו נשכרים. במקום להורות על פיצוי החסויה, במתן טיפול כפוי שלא כדין, השופט מצדיק את הטיפול הלא חוקי בדיעבד, ונותן לו גושפנקא, ומוסיף חטא על פשע, כשהוא קובע לתת לאוטיסטית 2 חישמולים נוספים, שיחסלו את יכולת ההתנגדות שלה טוטאלית.

זו מערכת המשפט. עד שהיא לא מפשיטה אדם מנכסיו, כבודו ובגדיו, היא לא מרפה ממנו.

לקריאת פסק הדין המחריד הקליקו כאן.

על הטיפול בנזעי חשמל בכתבה כאן, ובהמשך פסק הדין בקובץ JPG.

Print Friendly, PDF & Email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.