תינוק אתיופי. תמונה: מכון סאמיט

השופט אלון גביזון קיבל ערר אומנת קרובים לתינוק אתיופי למרות שלקרובת המשפחה יש ילדה שהוכרזה כנזקקת אמ”צ 34/18

Spread the love

השופט אלון גביזון קיבל ערר משפחה קרובה אצלה גדל תינוק, שביקשה להמשיך ולשמש אומנה עבורו, כשהוא דוחה טענות הממונה על רישוי אומנה:

“מעיון בדוחות שקיבלתי, קיימת התרשמות ממידת המחויבות והמסירות שלך לxxx. אולם, עוד עולה, מהדוחות ומהמידע שקיבלתי, שאחת מבנותייך הושמה במסגרת חוץ ביתית, באמצעות צו הוצאה ממשמורת. סעיף 38(ג)(3) של חוק האומנה קובע כי לא ניתן ליתן רישוי אומנה חריג לקרוב משפחה שהילד מתגורר אצלו אם ילדו הוכרז קטין נזקק, או שבמועד הבקשה למתן רישיון אומנה חלפו שלוש שנים לפחות מתום ההכרזה”.

קרובת המשפחה ערערה וטענה כי חוק האומנה קובע בצורה ברורה ומפורשת, זכות קדימה למשפחה המורחבת לשמש משפחת אומנה לקטין. סעיף 38 לחוק האומנה מעניק לקרוב משפחה העדפה ברורה לשמש משפחת אומנה, ולכן שלילת קרוב משפחה צריכה להיות מנומקת. עוד טענה המשפחה כי ישנה חשיבות רבה בשימור הזהות הייחודית לשורשיו של התינוק בשמירה על זהותו התרבותית והעדתית, מדובר בתינוק ממוצא אתיופי.

השופט גביזון קבע: “אין מחלוקת עובדתית כי העוררת משמשת דה פקטו כמשפחת אומנה לקטין נשוא הערר, ולמעשה דחיית בקשתה על ידי הממונה נשענת על הבנתו את סעיף 38(א)(ג)(3) לחוק האומנה, לפיה אין העוררת יכולה לקבל רישיון כמשפחת אומנה שכן בתה הוכרזה כילדה נזקקת“.

השופט גביזון בחר לאמץ את החלטת ועדת הערר:

“מהיכרות הוועדה את ההליכים המתקיימים בכל הקשור לחוק הנוער (טיפול והשגחה) ניתן לומר כי ישנם מקרים בהם בית המשפט מכריז על קטין כ”קטין נזקק” בהסכמת הוריו ולו רק כדי שיינתן לאותו קטין סל שיקומי כזה או אחר, וזאת מבלי שהבסיס לקביעת הנזקקות היא בעיה גם במסוגלות של אותו הורה.

עצם הכרזת ילדו של מבקש אומנה כילד נזקק אין בה כשלעצמה כדי למנוע מאותו הורה לשמש כמשפחת אומנה אם אכן יש לו את היכולת וההתאמה לעשות כן. ולכן סבורה הוועדה כי כאשר הממונה מבקש לדחות בקשה לרישיון אומנה בהתבסס על סעיף38(א)(ג)(3) עליו לבחון האם הכרזת הנזקקות של ילדו של מבקש הרישיון היתה הכרזה מהותית או שמא הכרזה “טכנית” בלבד.

הוועדה סבורה כי הפרשנות התכליתית כמפורט לעיל עולה בקנה אחד עם הרציונל שעומד מאחורי חוק האומנה, דהיינו טובת הילד ובוודאי עם הרציונל וההעדפה של אומנה של קרובי משפחה”.

סופו של דבר, השופט גביזון קיבל את הערר והתינוק ישאר אצל דודתו המגדלת אותו.

ערר על ועדת ערר לרישוי אומנה דחיית בת משפחה אתיופית גביזון אמ”צ 34/18, קובץ pdfr

Print Friendly, PDF & Email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.