השופט אלון גביזון קיבל ערר אומנת קרובים לתינוק אתיופי למרות שלקרובת המשפחה יש ילדה שהוכרזה כנזקקת אמ”צ 34/18

השופט אלון גביזון קיבל ערר אומנת קרובים לתינוק אתיופי למרות שלקרובת המשפחה יש ילדה שהוכרזה כנזקקת אמ”צ 34/18
baby feeding himself a bottle of milk
Spread the love

השופט אלון גביזון קיבל ערר משפחה קרובה אצלה גדל תינוק, שביקשה להמשיך ולשמש אומנה עבורו, כשהוא דוחה טענות הממונה על רישוי אומנה:

“מעיון בדוחות שקיבלתי, קיימת התרשמות ממידת המחויבות והמסירות שלך לxxx. אולם, עוד עולה, מהדוחות ומהמידע שקיבלתי, שאחת מבנותייך הושמה במסגרת חוץ ביתית, באמצעות צו הוצאה ממשמורת. סעיף 38(ג)(3) של חוק האומנה קובע כי לא ניתן ליתן רישוי אומנה חריג לקרוב משפחה שהילד מתגורר אצלו אם ילדו הוכרז קטין נזקק, או שבמועד הבקשה למתן רישיון אומנה חלפו שלוש שנים לפחות מתום ההכרזה”.

קרובת המשפחה ערערה וטענה כי חוק האומנה קובע בצורה ברורה ומפורשת, זכות קדימה למשפחה המורחבת לשמש משפחת אומנה לקטין. סעיף 38 לחוק האומנה מעניק לקרוב משפחה העדפה ברורה לשמש משפחת אומנה, ולכן שלילת קרוב משפחה צריכה להיות מנומקת. עוד טענה המשפחה כי ישנה חשיבות רבה בשימור הזהות הייחודית לשורשיו של התינוק בשמירה על זהותו התרבותית והעדתית, מדובר בתינוק ממוצא אתיופי.

השופט גביזון קבע: “אין מחלוקת עובדתית כי העוררת משמשת דה פקטו כמשפחת אומנה לקטין נשוא הערר, ולמעשה דחיית בקשתה על ידי הממונה נשענת על הבנתו את סעיף 38(א)(ג)(3) לחוק האומנה, לפיה אין העוררת יכולה לקבל רישיון כמשפחת אומנה שכן בתה הוכרזה כילדה נזקקת“.

השופט גביזון בחר לאמץ את החלטת ועדת הערר:

“מהיכרות הוועדה את ההליכים המתקיימים בכל הקשור לחוק הנוער (טיפול והשגחה) ניתן לומר כי ישנם מקרים בהם בית המשפט מכריז על קטין כ”קטין נזקק” בהסכמת הוריו ולו רק כדי שיינתן לאותו קטין סל שיקומי כזה או אחר, וזאת מבלי שהבסיס לקביעת הנזקקות היא בעיה גם במסוגלות של אותו הורה.

עצם הכרזת ילדו של מבקש אומנה כילד נזקק אין בה כשלעצמה כדי למנוע מאותו הורה לשמש כמשפחת אומנה אם אכן יש לו את היכולת וההתאמה לעשות כן. ולכן סבורה הוועדה כי כאשר הממונה מבקש לדחות בקשה לרישיון אומנה בהתבסס על סעיף38(א)(ג)(3) עליו לבחון האם הכרזת הנזקקות של ילדו של מבקש הרישיון היתה הכרזה מהותית או שמא הכרזה “טכנית” בלבד.

הוועדה סבורה כי הפרשנות התכליתית כמפורט לעיל עולה בקנה אחד עם הרציונל שעומד מאחורי חוק האומנה, דהיינו טובת הילד ובוודאי עם הרציונל וההעדפה של אומנה של קרובי משפחה”.

סופו של דבר, השופט גביזון קיבל את הערר והתינוק ישאר אצל דודתו המגדלת אותו.

ערר על ועדת ערר לרישוי אומנה דחיית בת משפחה אתיופית גביזון אמ”צ 34/18, קובץ pdfr

Print Friendly, PDF & Email
אדם

אדם

ביום 27/2/17 נעצרה העיתונאית לורי שם טוב מעצר פוליטי, על פרסום כתבות ביקורת על שופטים, עובדים סוציאליים ועובדי ציבור. השופטת רונית פוזננסקי כץ שטיפלה בחלק נכבד של בקשות המשטרה לצווי חיפוש במחשבים של שם טוב, הודתה בתיק אחר (אלוביץ-בזק) כי קיבלה את פני השוטרים אצלה בבית, ולא בבית המשפט, כי השוטרים בחרו בה כי ידעו שהיא נוהגת לחתום ולתת להם את כל מבוקשם ללא בעיות וללא חקירות, ולמעשה שימשה השופטת פוזננסקי כץ, סניף של הפרקליטות בתוך בית המשפט.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *