הרבנית רבקה סגל שחטפה לאמא י’ ל’ (26) את התינוק שלה לאימוץ חוייבה בתשלום 600 אלף ש”ח פיצויים תמ”ש 56638-09-16

Spread the love

הרבנית רבקה סגל חוייבה בתשלום 600,000 ש”ח פיצויים לאמא י’ ל’ ילידת 1993 (בת 26), לאחר שהייתה מעורבת בחטיפת התינוק של האם ביום היוולדו מבית החולים בארה”ב תאריך 8.2.16 לצרכי אימוץ וסחר ילדים בחו”ל.

האמא י’ ל’ ראתה את בנה התינוק פעם אחת בלבד לדקה או שניים לאחר הלידה, ומיד נלקח ממנה ומאז לא ראתה אותו, וזאת אחרי שנשאה אותו ברחמה במשך 9 חודשים, וכשהרגע המיוחל הגיע, התינוק פשוט נלקח מידיה ועקבותיו נעלמו, ומאז היא מצאה עצמה במציאות חדשה מעבר לכל דמיון. לאמא י’ ל’ לא ניתנה האפשרות ללטף את בנה, להניק אותו, להאכיל אותו, לאמצו אל חיקה וליהנות מבנה, לזכות באהבתו ולרוות ממנו נחת.

אמא והתינוק שלה
אמא והתינוק שלה. אילוסטרציה

זכות זו נשללה מהאמא על ידי המתיימרת בתואר “רבנית” רבקה סגל, סוחרת עוברים ותינוקות.

השופטת ג’מילה ג’בארין כליפה, מתארת את סיפור חייה הכואב והקשה של האמא י’ ל’, שהינה אישה צעירה בת 26 שנים, מוכת גורל, התייתמה מאימה בגיל 9 שנים, שהחיים התאכזרו אליה לא פעם. מדובר באישה צעירה, פגועה בנפשה ונסיבות חיים מורכבים, ללא משפחה תומכת, כשבין לבין מצאה עצמה משוטטת ברחובות ללא מסגרת מתאימה וללא קורת גג. י’ ל’ הייתה מועדת לניצול ולכן מונתה לה הרבנית רבקה סגל כאפוטרופוסית על גופה ורכושה.

הרבנית רבקה סגל אישפזה את י’ ל’ שנמצאה בהריון בחודש שביעי למשך חודש ימים בבית חולים לחולי נפש, ובהיותה של י’ ל’ בחודש השמיני להריונה, ומיד עם שחרורה מבית החולים לקחה אותה הרבנית סגל והטיסה אותה לארה”ב ביחד איתה.

מספר שבועות אחרי הטיסה, ילדה י’ ל’ את בנה במרכז רפואי בארה”ב, והתינוק שנולד לה נלקח ממנה והוצאה ממשמורתה בבית החולים, בנסיבות לא ברורות ומאז נעלמו עקבותיו.

בחלוף מספר חודשים, י’ ל’ הצליחה לחזור בגפה לארץ ישראל אך ללא בנה התינוק!

הרבנית רבקה סגל האפוטרופוסית הנתבעת, היא האחראית לכך.

התובעת י’ ל’ ניהלה מערכת יחסים ללא נישואין עם י’ ט’ והתגוררה לסירוגין בבית אמו. ממערכת יחסים זו נולד בנה בתאריך 5/12/14, הנמצא כיום במשפחת אומנה אצל אחותו של י’.

בתאריך 13.1.2016 הרבנית רבקה סגל הוציאה מהארץ לארה”ב את י’ ל’ בהיותה בחודש השמיני להריונה, וביום 8.2.16 נולד ל- י’ תינוק, שנלקח מיד לאחר הלידה והוצא ממשמורת האמא י’ל’ ומאז לא ידוע מה עלה בגורלו.

י’ ל’ חזרה לארץ בסמוך לתאריך 6.9.16 והגישה תלונה במשטרה נגד הרבנית רבקה סגל בעניין זה.

ביום 29.9.16 הגישה האמא י’ ל’ את התביעה שבנדון נגד הרבנית לפיצוי בגין הנזקים שנגרמו לה עבור חטיפת התינוק שלה ממשמורתה והעלמתו.

לדברי י’ ל’ רבקה סגל, הוציאה אותה מהארץ ללא הסכמתה ובניגוד לרצונה, ולאחר הלידה אולצה ואויימה על ידי רבקה סגל לחתום על מסמכי מסירת בנה התינוק לאימוץ לידי רשויות הרווחה בארה”ב בניגוד לרצונה, תוך כפייה, עושק, הטעייה וניצול מרות וקרבה, וזאת בזמן היותה בלתי כשירה משפטית ורפואית.

האמא י’ ל’ עתרה לחייב את רבקה סגל לפצות אותה בגין הנזקים הממוניים והלא ממוניים שנגרמו לה בסך של 1,000,000 ש”ח.

רבקה סגל הכחישה את חטיפת התינוק וטענה שפעולותיה נעשו על פי חוק ועל פי צו מינוי, והיא היחידה שדואגת באמת לתובעת וטיפלה בה משנת 2012 וביקשה למחוק את התביעה נגדה.

אמו של י’ האבא של התינוק הגישה תביעה למינוי אפוטרופוס על התינוק החטוף במסגרת תיק 10249-07-15.

ביום 28.9.16 ניתנה החלטה על ידי בית המשפט לביטול מינוי הרבנית רבקה סגל מאפוטרופוסות על האמא י’ ל’, בפרט לאור תפקודה והתנהלותה בעניין נסיבות נסיעה לארה”ב והיעלמות התינוק, ותחת זאת מונתה עמותת גג לחוסה ולנזקק כאפוטרופוס על גופה ורכושה של י’ ל’.

האמא י’ ל’ הגישה תביעה להשבת תינוק חטוף נגד הרבנית רבקה סגל ונגד פרקליטות המדינה במסגרת תמ”ש 64438-09-16 בה היא מייחס לרבקה סגל מעשה חטיפת העובר, סחר בו והעברתו לאימוץ.

האמא י’ ל’ הגישה עתירה לבית המשפט העליון נגד האפוטרופוסית הנתבעת רבקה סגל ונגד פרקליטות המדינה בהליך הביאס קורפוס, בו היא דורשת להחזיר את התינוק לישראל בג”ץ 7981/16. במסגרת העתירה הודיע האפוטרופוס הכללי כי החליט להצטרף כאפוטרופוס לדין נוסף בעניינה של האמא התובעת י’ ל’ לצורך ההליכים המשפטיים שיש להגיש ולנהל בארה”ב בפרשה זו והעתירה נמחקה בהמשך.

האמא י’ ל’ ראתה את בנה התינוק פעם אחת בלבד לדקה או שניים לאחר הלידה, ומיד נלקח ממנה ומאז לא ראתה אותו, וזאת אחרי שנשאה אותו ברחמה במשך 9 חודשים, וכשהרגע המיוחל הגיע, התינוק פשוט נלקח מידיה ועקבותיו נעלמו, ומאז היא מצאה עצמה במציאות חדשה מעבר לכל דמיון. לאמא י’ ל’ לא ניתנה האפשרות ללטף את בנה, להניק אותו, להאכיל אותו לאמצו אל חיקה וליהנות מבנה, לזכות באהבתו ולרוות ממנו נחת. זכות זו נשללה מהאמא על ידי רבקה סגל סוחרת התינוקות.

לאחר מכן היא נשארה בארה”ב אצל אנשים זרים ורק בתאריך 6.9.18 לאחר 8 חודשים, חזרה לארץ לאחר שהצליחה ליצור קשר עם משפחת בן הזוג שלה אשר קיבל אותה בארץ.

השופטת ג’בארין קבעה כי האמא אינה פסולת דין והיא כשירה להעיד. י’ ל’ נשארה בארה”ב לבדה, כשהיא מופקרת על ידי הרבנית רבקה סגל, ונאלצה לקבץ נדבות ברחובות ארה”ב, מצב שלא מתיישב עם גרסת הנתבעת רבקה סגל כי הנסיעה היתה לטובתה של י’ ל’ לשיקום חייה.

האמא י’ ל’ העידה כי לא היה לה טוב בארה”ב, והיא כל הזמן רצתה לחזור לארץ אך הרבנית רבקה סגל התנגדה ואיימה עליה באשפוזים, כשהאישה המטפלת בבית בו התגוררה היתה מעליבה אותה, והיא נאלצה לצאת לקבץ נדבות ולקיים יחסי מין עם אנשים זרים.

השופטת ג’בארין כותבת:

“התנהלות זו של הנתבעת, קרי עצם השארת הנתבעת במדינה זרה במצב שלה, בתקופה “קריטית” בחייה כשהיא לקראת לידה, וגם בזמן לידה, וגם השארתה אחרי הלידה, הינה התנהלות בלתי אחראית בעליל והפקרות לשמה. לא הוכח בפני כי יש בכל הפעולות האלה משום דאגה לאינטרס של התובעת או למצבה או כי מדובר בפעולה שנועדה לטובתה”.

השופטת מציינת את התרשמותה השלילית מהנתבעת רבקה סגל שניסתה להרשים את בית המשפט ולהתנער מכל מעורבות ואחריות בקשר לתינוק:

“בעדותה בפני היא הותירה בי רושם שלילי ביותר. מסרה עדות מתחמקת, בלתי משכנעת ובלתי סבירה בעליל, סביב גרסתה קיים מצבור גדול של תהיות, בקיעים וסימני שאלה.

עצם עמדת הנתבעת שאין לה כל מעורבות בעניין התינוק, וכי היא התעניינה רק בתובעת עצמה, מעמידה אותה באור שלילי, ומציירת אותה כאדם לא אמין, לא אחראי, בפרט בהיותה אפוטרופוס לתובעת, שכן טובת התובעת כוללת גם שמירה על קשר טבעי עם התינוק שנולד לה”.

השופטת מוסיפה שגרסת הנתבעת אינה סבירה ואינה מתיישבת עם ההיגיון והשכל הישר, כשהיא לא מבררת מה עלה בגורל התינוק ומדוע השתחררה האמא י’ ל’ ללא התינוק מבית החולים.

“קשה להלום גרסה זו של הנתבעת. סבורני כי, הפגנת הנתבעת לחוסר ידיעה וקשר מוחלט בעניין התינוק, הינו מוגזם, מעיב על מהימנותה, ומקונן בלבו של כל אדם סביר את החשד כי, לנתבעת יש מידע בעניין נסיבות הוצאת התינוק ממשמורת התובעת והיא מסתירה מידע זה בכוונה וביודעין”.

מכל האמור לעיל, השופטת קבעה כי רבקה סגל לא פעלה כפי שאפוטרופוס סביר היה פועל בנסיבות העניין, לא פעלה בשקידה, במיומנות, במסירות ולא נהגה בתום לב לשמירת ענייניה וצרכיה של האמא י’ ל’, והתרשלה במילוי חובתה כאפוטרופוס על גופה של י’ ל’ לרבות על שמירת קשר עם בנה, ועל כן השומרת מצאה אותה אחראית למעשה הוצאת התינוק ממשמורת האמא י’ ל’.

השופטת ג’בארין קיבלה את התביעה וחייבה את רבקה סגל לשלם לתובעת פיצוי כספי בסך 600,000 ש”ח ועוד 20 אלף ש”ח הוצאות משפט.

פסק דין תמ”ש 56638-09-16 האמא י’ ל’ נגד הרבנית רבקה סגל – השופטת ג’מילה ג’בארין כליפה חייבה את רבקה סגל בתשלום 600,000 ש”ח פיצויים לאמא י’ ל’, קובץ pdf

 

 

Print Friendly, PDF & Email

אדם

כתב לענייני משפט.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.