נדחה דיון נוסף בערעור אבנר הררי בעניין ביקור אסירים בשבת: “פקודת הביקורים בנוסחה המתוקן אינה קובעת איסור מוחלט על ביקורים בשבת” דנג”ץ 6265/19

Spread the love

השופטת אסתר חיות דחתה דיון נוסף של אבנר הררי ואסירים נוספים כולל האגודה לזכויות האזרח בישראל, שהצטרפה לעתירה, בעניין ביקור אסירים ביום שבת, כשהיא מנמקת שבפסק הדין האחרון שניתן לא נפסקה הלכה חדשה, ואין הצדקה לדיון נוסף. עם זאת השופטת מציינת:

“לא למותר להדגיש, כי חזקה על המשיב (שב”ס) שישוב ויבחן מעת לעת את מדיניותו והשלכותיה על חיי האסירים ובני משפחותיהם, וזאת בגדר החובה המוטלת על כל רשות מנהלית לחזור ולבדוק את מדיניותה, וביתר שאת בהינתן חשיבותם של ביקורים סדירים עבור האסיר ועבור בני משפחתו וחשיבות האינטרס החברתי הקיים בשיקומו של האסיר לאחר מאסרו.

לבסוף, יודגש כי פקודת הביקורים בנוסחה המתוקן אינה קובעת איסור מוחלט על ביקורים בשבת, ולמעשה קיים בה מנגנון גמיש המאפשר למפקד בית הסוהר, באישור מפקד המחוז, לאשר בנסיבות מיוחדות ביורים בימים נוספים מעבר לימים שנקבעו על ידי המשיב. כפי שציין השופט ד’ מינץ בהקשר זה: “חזקה על מנהלי בתי הסוהר ומפקדי המחוז שיתירו ביקורים גם בימי שבת במקרים המאתימים”.

19062650.V04

Print Friendly, PDF & Email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *