השופט עודד מורנו זיכה את איגור קריבוב ובועז בלובשטיין שהחזיקו במעבדה לגידול קנבוס בשל חיפוש ללא עדים ת”פ 55609-10-18

Spread the love

כל הכבוד לשופט עודד מורנו, הנוהג על פי חוק ולא חושש לזכות נאשמים, כשהמשטרה מפרה זכויות חשודים ומבצעת חיפוש לא חוקי. התוצאה במקרה זה – זיכוי מוחלט. השלב הבא יהיה העמדת שוטרים לדין על הפרת החוק. ימים יגידו.

איגור קריבוב ובועז בלובשטיין, גידלו קנביס בדירה שכורה בראש העין, והחזיקו מעבדה בדירה. ביום 16.10.18 בשעה 7:20 בבוקר נערך חיפוש בדירה  ונתפסו שתילים, שתילים מיובשים ופרחים בתפזורת, וכן קנבוס בתוך קופסא בסלון. את הסמים גידלו השניים באמצעות 2 חנוכיות תאורת לד, 2 מפוחים, 2 מכשירי מד טמפרטורת לחות, דימר אפור, משקל דיגיטלי, מד חומציות, חומרי דישון, 2 מיכלי השקיה, והחזיקו כלים המשמשים להכנת הסם ללא היתר, שלא לשימושם העצמי.

השניים הודו ביום 20.3.19 בפני השופטת אליאנא דניאלי, בכל העובדות אולם טענו שהחיפוש היה לא חוקי שכן הוא בוצע ללא נוכחות 2 עדים ושהסם הוחזק לצורך צריכה עצמית, ולכן הראיה שנתפסה איננה קבילה, וביקשו לפסול את הראיות שנתפסו ואת תוצרי נגזרות החיפוש.

ביום 4.4.19 הודיעו עורכות הדין של איגור קריבוב ובועז בלובשטיין, כי בכוונתם לעתור לקיום משפט זוטא לראיות החפציות – סמים, בשים לב לטענותיהם של קריבוב ובלובשטיין לעניין החיפוש הבלתי חוקי.

ב-2 דיוני ההוכחות העידו השוטרים רז קלינג, עידו שר, פבל מייזליש, חן שטרית ו-ניב שוע. השוטרים העידו כי תפסו מוצגים, לא הציגו צו חיפוש ולא הסבירו לקריבוב ובלובשטיין את זכויותיהם.

השוטר רז קלינג, שיקר ואמר שבלובשטיין וקריבוב לא רצו עדים. השוטר עידו שר העיד, כי הזדהה בפני איגור כשוטר ומעבר לכך לא הסביר לו על זכויותיו ולא הציג לו צו חיפוש וכי לא דיבר עם בלובשטיין.

השוטר פבל מייזליש העיד, כי שמע את השוטר רז קלינג מסביר לאיגור ובלובשטיין, שיש להם זכות לחיפוש בנוכחות 2 עדים. כשעומת על כך שלא ציין בדוח את הדברים שהעיד על הדוכן, השיב כי “נזכר בזה עכשיו ושעכשיו הוא זוכר טוב יותר מאשר אז“.

השוטר חן שטרית העיד כי היה למטה, מחשש לזריקת דברים, ובשלב מסוים השוטר פבל מייזליש ביקש ממנו לעלות לדירה להמשיך את החיפוש. בחקירתו מסר שלא הזהיר את הנאשמים ועלה רק על מנת לשמור על אחד מהם בזמן החיפוש. טען כי שמע את השוטר רז קלינג מציע לנאשמים עדים לחיפוש, אולם לא שמע כי הנאשמים מסרבים לעדים.

השוטר ניב שוע אישר שלא הסביר לאיגור את זכויותיו לגבי 2 עדים במהלך החיפוש ושכלל לא דיבר איתו, וכי לא דיבר עם בועז שישן בחדר ואחר כך הובא לסלון. בנוסף אישר, שירד לחיפוש במחסן וחיפוש ברכב, בלי שקיבל את הסכמת הנאשמים, ושיקר שאין חיפוש שהוא נכנס אליו אם לא קיים 2 עדים, וזה שהוא לציין את זה בדוח, לא אומר שלא הציג את זה בפני הנאשמים.

בתום העדויות, טענו עורכות הדין כי אין להשיב לאשמה, בהתאם לסעיף 158 לחסד”פ.

השופט מורנו קיבל את טענות עורכות הדין, לאחר שבחן את חומר הראיות שהוגש בפניו, והורה על פסילת הראיות החפציות שנתפסו – הסמים, הראיות הנגזרות מהודעות והודאות הנאשמים, כשהוא מפרט: עדותו של השוטר פבל מייזליש סותרת את העדות של השוטר רז קלינג בעניין הנאשם בועז בלובשטיין, שכן השוטר פבל העיד כי הוא זה שהעיר את בועז, והעיד שהוא לא הזהיר את בועז בעניין זכותו ל-2 עדים שאינם שוטרים. עדויות השוטרים נמצאו לא אמינות כשהוטרים לא הזהירו את הנאשמים ולא הסבירו להם את זכויותיהם בנוגע לנוכחותם של שני עדים.

לאור האמור, השופט עודד מורנו הורה על פסילת הראיות החפציות-הסמים, הראיות הנגזרות – ההודעה, וההודאה והאמירות המפלילות של הנאשמים וקבלת הטענה בדבר אין להשיב לאשמה, כך שקריבוב ובלובשטיין זוכו מהמיוחס להם בכתב האישום.

השופט עודד מורנו, ביהמ"ש שלום פתח-תקווה. צילום: הנהלת בתי משפט
השופט עודד מורנו, ביהמ”ש שלום פתח-תקווה. צילום: הנהלת בתי משפט

55609-10-18 השופט עודד מורנו פסל ראיות חפציות - סמים הראיות הנגזרות והודעות ואמירות המפלילות וקיבל הטענה אין להשיב לאשמה

Print Friendly, PDF & Email
אדם

אדם

כתב לענייני משפט.