קטגוריה: התנועה למען איכות השפיטה בישראל

התנועה למען איכות השפיטה בישראל, קמה מתוך דאגה לאיכות השפיטה. קיים חשש סביר שאיכות השפיטה נפגמה בתיק מ”ת 14280-04-17 וכל התיקים המנוהלים על ידי השופט אברהם ה(י)מן. לתנועה למען איכות השפיטה קבוצת פייסבוק, הצמאים למידע על איכות השפיטה בישראל.