תגית: אורי שמואלי הגיש כתב תביעה מתלהם גס פוגעני ומביש בסגנון שאינו ראוי לכתב טענות המוגש לבית המשפט