תגית: אטליא וישקין לוקה בעיוורון ואינה רואה את הסבל והצער שהיא גורמת לאזרחים המבקשים יומם בבית המשפט