תגית: אמיר צ’כנוביץ תגישו ערעורים על כל ההחלטות שלו הוא לא מכיר את החוק ראו לדוגמא רע”א 40741-01-16