תגית: גורלם של הגברים נגזר עליהם בתקשורת במשפט שדה שאבנר הופשטיין היה חלק פעיל בו