תגית: הילה טנא גלעד שיקרה שפגשה בעיתונאית לורי שם טוב בועד לזכויות אדם ב- 2014