תגית: יורם דנציגר על השופט בדימוס אליהו וינוגרד: בנסיבות המקרה היה עליו למסור לצדדים לבוררות את המידע בדבר השתלשלות