תגית: יעל מרמור דומב שופטת שלום ת"א אמרה לתובעת שיש לה 3 שאלות בלבד לחקירה