שופט אנונימי: הוצאתי הצו במעמד הפרקליטות בלבד ללא החשודים כדי ליעל את ההליך. בית משפט יעיל חיסול ממוקד

תלונה הוגשה נגד שופט בית משפט השלום תל אביב על צו המצאת מסמכים לקוי הוצא על ידו בתאריך 16.11.2015 . בצו לא מופיע מספר תיק בית משפט או מספר תיק כלשהו, לא מופיע שם השוטר ומספרו האישי שהופיע בפני כב' השופט לקבלת הצו והוזהר כחוק (סעיף 1 בצו), ולא מופיעיםContinue Reading

יוני 2018 – פרקליטות מחוז תל אביב ביחד עם בית המשפט הוציאו צו החיפוש במחשב. בצו החיפוש נרשם כי החיפוש יעשה ללא נוכחות עדים אולם לא צוינה הסיבה לכך. חיפוש מחייב נוכחות 2 עדים ע"פ חוק כל שכן כאשר מדובר בדברי מחשב שהכי קל "לשתול" בהם ראיות. מדובר בדפוס התנהגותי פסולContinue Reading

פברואר 2017 – שופט בית משפט השלום עלאא מסארווה מוציא שורה של צווי חיפוש ומעצר לבלוגרים עקב פרסומים שונים שלכאורה ביצעו באינטרנט. לאחר מספר חודשים מתברר כי צווי החיפוש הוצאו כלאחר יד, ללא ציון שמות מלאים, תעודות זהות, מספר תיק בית משפט, ללא ציון מהות החשד והעילה לחיפוש, ללא הנמקהContinue Reading