החלטת השופטת יעל וילנר מטעה את הציבור. בתנאי בידוד אין מאוורר ואין מנורה, שכן בתא בידוד אין שקע חשמל. יוצא איפוא שיגאל עמיר, הכלוא 24 שנים, נמצא בתנאים לא אנושיים, ללא מנורה וללא איוורור. האור המגיע לתא הצינוק, הינו בשליטת הסוהרים שיבחרו האם לאפשר לעמיר לשהות באור או בחושך. השופטתהמשך קריאה