לאחרונה חטפה פקידת הסעד ליאורה שרעבי מלוד את הבן של האמא פאני וקנין.  הבן, נדב וקנין בא לעולם כשהאם הייתה בגיל 37 והיא החזיקה אותו בבטן בסכנת חיים, ומשבא לעולם לא היו יותר שמחים ממנה ומבעלה. עקב הגירושין מבעלה נטפלה פקידת הסעד לפאני וקנין, וחטפה לה את הילד. גם תחינותיוContinue Reading