התבטאויות תמימות של ילדים מובילות להתערבות אגרסיבית של רשויות הרווחה משחק בעל אופי מיני או אמירה תמימה על מכה יכולים להביא להרחקת ילדים ממשפחות נורמטיביות, למעצר ההורה או לשלילת אפוטרופסות. עו”ד אלונה קודנקו מזהירה מפני רגישות היתר של המערכת אשר פוגשת את הסמכויות. “התבטאויות תמימות של ילדים בבית הספר אוContinue Reading