תגית: עו”ד ורדה שטיינברג מומחית חוק ונוער מונעת חטיפת תינוק מבית חולים שערי צדק ירושלים