יגאל עמיר. צילום: תומר נויברג

יגאל עמיר הנמצא בבידוד במשך 24 שנים בכלא רימונים, ומוגדר כאסיר בטחוני, הוענש על ידי מפקד כלא רימונים לשלילת טלפונים למשך חודשיים, לאחר שביצע שיחה טלפונית אל הזמר “הצל”, יואב אליאסי, וביקש ממנו לקחת חלק בפעילות שתביא לחנינתו. אליאסי העלה את השיחה המוקלטת עם עמיר והתלונן נגדו, וכתוצאה מכך הואהמשך קריאה