תגית: שלמה מולה לאחר שלא עמד בתשלומים עבור המכלת מכולות – טיפול לוגיסטי מלא בשינוע מכולות