אין הרבה מאגרי מידע יותר רגישים מזה של מערכת המשפט בישראל, אבל בעיות במערכת החדשה אפשרה לחשוף גם תיקים שהתנהלו בדלתיים סגורות. לאחר דיווח למערך הסייבר התקלה תוקנה https://www.haaretz.co.il/captain/software/.premium-1.7738659 מערכת “נט המשפט” היא אחת מהמערכות המרכזיות של מערכת המשפט בישראל, שכן היא מאפשרת לעיין בתיקים ובהחלטות דרך האינטרנט. כל עורךהמשך קריאה