תקנות אימוץ ילדים תשלומים מירביים לעמותה מוכרת, תשנ”ח-1998

תקנות אימוץ ילדים תשלומים מירביים לעמותה מוכרת, תשנ”ח-1998
הקליקו על התמונה על מנת לצפות בארצות בהן יש מספר גדול של דוחות על שחיתות באימוץ בין ארצי
Spread the love

תקנות אימוץ ילדים (תשלומים מרביים לעמותה מוכרת), תשנ”ח-1998

מעמד אישי ומשפחה – אימוץ ילדים

משפט פרטי וכלכלה – תאגידים וניירות ערך – עמותות

תוכן ענינים

2 Go שירותים סעיף 1
2 Go סכומים מרביים סעיף 2

תקנות אימוץ ילדים (תשלומים מרביים לעמותה מוכרת), תשנ”ח-1998*

בתוקף סמכותי לפי סעיף 28לג לחוק אימוץ ילדים, תשמ”א-1981 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, תשל”ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:

שירותים
  1. עמותה מוכרת רשאית לגבות תשלומים, בעד השירותים המפורטים להלן:

(1)  חוות דעת של עובד סוציאלי, לרבות ביקורים והתייעצויות, הן לשם בדיקת כשירותו של מבקש לאמץ ילד באימוץ בין-ארצי (להלן – המבקש), והן לאחר מסירת ילד למבקש;

(2)  חוות דעת של פסיכולוג וכן ייעוץ או טיפול, הן לשם בדיקת כשירותו של המבקש והן לאחר מסירת ילד למבקש;

תק’ תשס”ח-2008

(3)  חוות דעת רפואית על אודות המבקש, לרבות בדיקות רפואיות וייעוץ מקצועי;

תק’ תשס”ח-2008

(3א) אישור רפואי לפי תקנה 2(ב) לתקנות הכניסה לישראל (בקשה לאישור כניסתו לישראל של ילד באימוץ בין-ארצי), התשנ”ח-1998, שניתן בידי רופא העמותה;

(4)  חוות דעת משפטית, בדבר מילוי דרישות החוק ובדיקת תוקפם של מסמכים הנדרשים לפי החוק;

תק’ תשס”ח-2008

(5)  ליווי המבקש במדינת החוץ לרבות העמדת מתורגמן והוצאות נסיעה במדינת החוץ הנדרשות לצורך הליך האימוץ והכנת הילד לקראת האימוץ;

תק’ תשס”ח-2008

(6)  שירותים אחרים הנדרשים, על פי הדין בישראל, לצורך האימוץ הבין-ארצי;

תק’ תשס”ח-2008

(6א) שירותים או הליכים אחרים הנדרשים במדינת החוץ לצורך האימוץ הבין-ארצי;

(7)  שירותי משרד שמספקת העמותה המוכרת, לרבות תפעולה השוטף של העמותה.

מיום 29.5.2008

תק’ תשס”ח-2008

ק”ת תשס”ח מס’ 6676 מיום 29.5.2008 עמ’ 927

(3) חוות דעת רפואית על אודות המבקש, לרבות בדיקות רפואיות וייעוץ מקצועי;

(3א) אישור רפואי לפי תקנה 2(ב) לתקנות הכניסה לישראל (בקשה לאישור כניסתו לישראל של ילד באימוץ בין-ארצי), התשנ”ח-1998, שניתן בידי רופא העמותה;

(4) חוות דעת משפטית, בדבר מילוי דרישות החוק ובדיקת תוקפם של מסמכים הנדרשים לפי החוק;

(5) ליווי המבקש במדינת החוץ לרבות העמדת מתורגמן והוצאות נסיעה במדינת החוץ הנדרשות לצורך הליך האימוץ והכנת הילד לקראת האימוץ;

(6) שירותים אחרים הנדרשים, על פי הדין בישראל או במדינת החוץ, לצורך האימוץ הבין-ארצי;

(6א) שירותים או הליכים אחרים הנדרשים במדינת החוץ לצורך האימוץ הבין-ארצי;

סכומים מרביים

תק’ תשס”ח-2008

  1. (א) התשלומים המרביים שעמותה מוכרת רשאית לגבות בעד השירותים וההוצאות שהוציאה בפועל בישראל ובמדינת החוץ, למעט הוצאות טיסה והוצאות שהייה של המבקש במדינת החוץ, לא יעלו על סכום השווה ל-22,000 יורו.

(ב)  עמותה מוכרת לא תגבה ממבקש תשלומים אלא בישראל.

(ג)   בתקנה זו, “תשלומים” – לרבות בדרך של נתינת מתנה או תרומה.

מיום 29.5.2008

תק’ תשס”ח-2008

ק”ת תשס”ח מס’ 6676 מיום 29.5.2008 עמ’ 927

(א) התשלומים המרביים שעמותה מוכרת רשאית לגבות בעד השירותים וההוצאות שהוציאה בפועל בישראל ובמדינת החוץ, למעט הוצאות טיסה והוצאות שהייה של המבקש במדינת החוץ, לא יעלו על סכום השווה ל-20,000 דולרים של ארה”ב 22,000 יורו.

א’ בטבת תשנ”ח (30 בדצמבר 1997)                                      אליהו ישי

שר העבודה והרווחה

* פורסמו ק”ת תשנ”ח מס’ 5873 מיום 8.1.1998 עמ’ 303.

תוקנו ק”ת תשס”ח מס’ 6676 מיום 29.5.2008 עמ’ 926 – תק’ תשס”ח-2008; ר’ תקנה 3 לענין תחולה.

הקליקו על התמונה על מנת לצפות בארצות בהן יש מספר גדול של דוחות על שחיתות באימוץ בין ארצי
הקליקו על התמונה על מנת לצפות בארצות בהן יש מספר גדול של דוחות על שחיתות באימוץ בין ארצי
תינוקות בנות סיניות שנשלחו לאימוץ כפוי על אף התנגדות ההורים שלא יכלו לשלם את הקנס
תינוקות בנות סיניות שנשלחו לאימוץ כפוי על אף התנגדות ההורים שלא יכלו לשלם את הקנס
בית פעמונים - בית מעבר של ויצ"ו לתינוקות חטופים לפני אימוץ מטעם משרד הרווחה רחוב אחד העם 2, בעיר אזור
בית פעמונים – בית מעבר של ויצ”ו לתינוקות חטופים לפני אימוץ מטעם משרד הרווחה רחוב אחד העם 2, בעיר אזור
אימוץ סגור. אין כניסה
אימוץ סגור. אין כניסה
Print Friendly, PDF & Email
  Skip to content
אנו שמים דגש רב עבור התאמת אתר אינטרנט זה לתקן הנגישות הישראלי. באתר בוצעו התאמות נגישות לפי תקן 5568 ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), ניתן לגלוש בו באופן נגיש יותר דרך הדפדפנים כרום ופיירפוקסהננו עושים את מירב המאמצים על מנת לבצע התאמות נגישות באתר, ייתכן ובאתר זה ימצאו רכיבים ו/או עמודים אשר אינם עומדים בתקן הנדרש, במידה ונתקלת בכשל נגישות כלשהו נודה לך אם תדווח לנו על כך דרך עמוד יצירת הקשר. אנו נמשיך לעשות כל מאמץ על מנת לאפשר גלישה נגישה ונוחה באתר זה לכולם.
סטטוס תאימות