עו”ס אתי דור בעיית אמינות קשה: הצהירה בשקר שהותקפה, בחקירה נגדית הודתה ששיקרה

עו”ס אתי דור בעיית אמינות קשה: הצהירה בשקר שהותקפה, בחקירה נגדית הודתה ששיקרה
עו"ס אתי דור דוברובינסקי נוכלת חתומה על תצהיר שקר כדי להוציא כספים במרמה מהעיתונאית לורי שם טוב
Spread the love

צו איסור הפרסום שהוציאה השופטת אגי זהבה ב- 15/7/2009, נועד לזרות חול בעיני הציבור ולהסתיר את העוולות של פקידי הסעד במדינת ישראל, על הקלות בה נלקחים ילדים ממשמורת הוריהם למוסדות הרווחה, ללא ידיעת הציבור, כי “סתם לא מוציאים ילדים” ואם פקידת הסעד הוציאה את הילד “כנראה שיש סיבה”. אז זהו שאין!

15 ביולי 2009 – אתי דור דוברובינסקי, פקידת סעד לחוק הנוער, מלשכת “רווחה” גבעתיים – רמת גן, חטפה את ילדיה של לורי שם טוב למתקן חרום ויצו הדסים אבן יהודה, בלא שנשקפה לילדים סכנה כלשהי, מוציאה נגד האמא לורי שם טוב צו הטרדה מאיימת.

צו הטרדה מאיימת, שהוציאה אתי דור דוברובינסקי, בבית משפט שלום תל – אביב, בפני סגנית נשיאת בית משפט שלום – אגי זהבה, נועד להמשיך ולנתק את האמא לורי שם טוב מילדיה, לגרום ללורי שם טוב לנזקים, ולהוציא שם רע נגד האמא. צו ההטרדה מאיימת הוצא בחוסר תום לב, תוך שאתי דור משתמשת בכוחניות ובציניות בבית המשפט, ועושה בו כבשלה. למרות שהוציאה צו הטרדה מאיימת סירבה להרפות מהתיק והמשיכה לטפל במשפחת לורי שם טוב. אם היא מפחדת מלורי שם טוב, מדוע אינה מעבירה את התיק לעו”סית אחרת? חסרים עוס”יות בלשכת רווחה גבעתיים?!

השופטת אגי זהבה, הוציאה את צו ההטרדה מאיימת, במעמד צד אחד, בו נאסר על האמא לורי שם טוב ליצור קשר עם אתי דור דוברובינסקי פקידת הסעד לחוק הנוער.

ילדיה של לורי שם טוב, נמצאים במשמורתה של פקידת הסעד. איסור הקשר עם אתי דור, משמעותו, שהאמא לורי שם טוב, לא תקבל שום מידע על ילדיה שכלואים במתקן חרום ויצו הדסים, אליו נשלחו על ידי אתי דור דוברובינסקי – מוציאת הצו. כעבור שבוע ימים, מתקיים דיון במעמד הצדדים.

אמא לורי שם טוב מגיעה לדיון, ו”זוכה” בקיטונות רותחין של השופטת אגי זהבה, אשר כבר מתחילת הדיון מאיימת על לורי שם טוב, שאיננה מיוצגת, ומתרה בלורי שם טוב, כי היא עומדת לפסוק ממילא לטובתה של פקידת הסעד, ובכלל חבל על הזמן שלורי שם טוב גוזלת ממנה.

האמא לורי שם טוב, מבקשת לחקור את אתי דור פקידת הסעד, על פי חוק.

לורי שם טוב מודיעה לשופטת אגי זהבה, שהתנהלותה של אתי דור דוברובינסקי חסרת תום לב, ואומרת לשופטת כי אתי דור דוברובינסקי עושה שימוש כוחני ולא ראוי בבית המשפט, עובדה המהווה פגיעה קשה באושיות המשפט.

השופטת אגי זהבה, מקיימת דיון, ולורי שם טוב חוקרת את פקידת הסעד. במהלך חקירת פקידת הסעד, מודה אתי דור דוברובינסקי פקידת הסעד, כי היא שיקרה כשהוציאה את צו הטרדה מאיימת, וכי לורי שם טוב מעולם לא תקפה אותה פיזית כפי שטענה.

השופטת אגי זהבה, ממהרת ומוציאה צו איסור פרסום, כשהיא מגלה במהלך החקירה, כי אתי דור דוברובינסקי, שיקרה אותה כשטענה שלורי שם טוב נקטה נגדה אלימות.

וכך נכתב בהחלטת בית משפט שלום תל אביב יפו, מיום 15/7/2009 בש”א 220275/09 על ידי השופטת אגי זהבה – ס. נשיאה:

“בדיון שהתקיים בפניי במעמד צד אחד ביום 9.7.09 טען ב”כ המבקשת (אתי דור דוברובינסקי פקידת סעד לחוק הנוער), בין השאר, כי המשיבה (לורי שם טוב) גם נקטה באלימות פיזית כלפי המבקשת והצו התבקש באופן דחוף לאור הפגנה שיזמה המשיבה מול ביתה של המבקשת וזאת כדי לאפשר למבקשת ולבתה הקטינה (תוצר בנק הזרע) את שלוות חייהן בביתן הן.

כאמור, על יסוד הדברים שנכללו בבקשה ונאמרו בדיון על ידי המבקשת ובא כוחנה, ניתן על ידי צו למניעת הטרדה מאיימת במעמד צד אחד, אשר אסר על המשיבה ליצור כל קשר עם המבקשת, להטרידה אותה ולאיים עליה. במסגרת הצו ניתן גם צו הרחקה ברדיוס של 500 מ’ מביתה של המבקשת וממקום עבודתה בלשכת הרווחה.”

בדיון שהתקיים היום נחקרו המבקשת והמשיבה. מחקירת המבקשת (אתי דור דוברובינסקי) עולה, כי המשיבה (לורי שם טוב) לא נקטה באלימות פיזית כלפיה וזאת בניגוד לנטען על ידי בא כוחה בדיון שהתקיים במעמד צד אחד.”

השופטת אגי זהבה, הותירה את צו ההטרדה מאיימת על כנו, גם כשגילתה שפקידת הסעד מסרה תצהיר שקרי, ועברה על החוק.

לא אכנס להיבטים הפליליים ולעבירות החמורות שעברה אתי דור דוברובינסקי פקידת הסעד, מאחר וכפי שהבנתם פקידת הסעד – מעל החוק.

את אותו תרגיל שקרי ומלוכלך של הוצאת צו איסור פרסום, עשתה אתי דור דוברובינסקי פקידת הסעד לחוק הנוער, בבית משפט לנוער בפני השופטת רות בן חנוך, כשחששה שהציבור ייחשף לחטיפת ילדיה של לורי שם טוב, שנחטפו מבית הספר ומגן הילדים על ידה, בלא שהיתה לכך כל הצדקה, ובלא שנשקפה סכנה כלשהי לילדיה של לורי שם טוב.

אתי דור דוברובינסקי פקידת סעד לחוק הנוער, הגישה 18 תלונות שווא ושקר במשטרת גבעתיים נגד לורי שם טוב. כל תלונות הכזב של פקידת הסעד, נסגרו מחוסר אשמה פלילית של האמא לורי שם טוב, כעבור שנה וחודשיים מיום הגשת תלונות השווא.

מדינת ישראל לא עשתה מאומה לפקידת הסעד שהגישה תלונות שווא נגד האמא, והשחיתה את זמנם של השוטרים והחוקרים לריק.

אתי דור דוברובינסקי, העלילה נגד האמא לורי שם טוב, עלילות איומות ונוראיות, עם דברי בלע ושיקוצים, וחטפה את ילדיה של לורי שם טוב למתקן חרום ויצו הדסים אבן יהודה, שם הוכו ילדיה של לורי שם טוב, נחבלו קשות ועברו טראומה קשה של ניתוק מאמם האוהבת.

צו ההטרדה המאיימת השקרי שהוציאה אתי דור, נועד להמשיך ולנתק את האמא לורי שם טוב מילדיה.

המדיניות של משרד הרווחה: “הכה את הנפגע” ללא בסיס ואל תאפשר לו להגיב, לוקה בשימוש כוחני ולא ראוי , ופגיעה קשה באמון הציבור במשרד הרווחה.

בית משפט שלום תל אביב יפו בשא 220275/09 שופטת אגי זהבה סגנית נשיאה, 15/7/2009 אתי דור דוברובינסקי מעידה עדות שקר בבית משפט ומשקרת את השופטת בשבועה

9.7.09 אתי דור דוברובינסקי משקרת את השופטת אגי זהבה באמצעות עו”ד אבי זוחוביצקי וטוענת שתקפתי אותה, קובץ pdf

15.709 פרוטוקול חקירת אתי דור דוברובינסקי פקידת סעד בו היא יוצאת שקרנית, קובץ pdf

אפרים אליהו הגיע מסומם למבדק מסוגלות הורית ובזכות זה קיבל משמורת על הילדים. כך זה עובד במדינת ישראל: הורה שהוא לא ראוי יקבל משמורת, קובץ pdf

זעקת אם – חטיפת ילדיה של לורי שם טוב בועדת החלטה בלשכת סעד גבעתיים ביום 06.1.09

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=6w1p4Iw57w8&w=420&h=345]

אימה וטרור של שושי קירשנברג – פקידת סעד לחוק הנוער – לשכת סעד גבעתיים 28.12.09

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=Oitrx_dGbuc&w=420&h=345]

Print Friendly, PDF & Email
  Skip to content
אנו שמים דגש רב עבור התאמת אתר אינטרנט זה לתקן הנגישות הישראלי. באתר בוצעו התאמות נגישות לפי תקן 5568 ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), ניתן לגלוש בו באופן נגיש יותר דרך הדפדפנים כרום ופיירפוקסהננו עושים את מירב המאמצים על מנת לבצע התאמות נגישות באתר, ייתכן ובאתר זה ימצאו רכיבים ו/או עמודים אשר אינם עומדים בתקן הנדרש, במידה ונתקלת בכשל נגישות כלשהו נודה לך אם תדווח לנו על כך דרך עמוד יצירת הקשר. אנו נמשיך לעשות כל מאמץ על מנת לאפשר גלישה נגישה ונוחה באתר זה לכולם.
סטטוס תאימות