צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים הסדרים לחלוקת נטל הפיצויים בין המבטחים, תשס”א-2001

צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים הסדרים לחלוקת נטל הפיצויים בין המבטחים, תשס”א-2001
Spread the love

צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הסדרים לחלוקת נטל הפיצויים בין המבטחים), תשס”א-2001

ביטוח – פיצויים לנפגעי ת”ד – פיצויים וחלוקת נטל

משפט פרטי וכלכלה – חיובים – נזיקין – פיצויים לנפגעי ת”ד

רשויות ומשפט מנהלי – תעבורה – תאונות דרכים – פיצויים לנפגעי ת”ד

תוכן ענינים

2 Go הגדרות סעיף 1
2 Go חלוקת נטל  הפיצויים סעיף 2
2 Go ביטול סעיף 3
2 Go תחולה סעיף 4

צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הסדרים לחלוקת נטל הפיצויים בין המבטחים), תשס”א-2001*

בתוקף סמכותי לפי סעיף 17א לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל”ה-1975 (להלן – החוק), לאחר שמיעת הארגון היציג של חברות הביטוח, ובאישור הועדה כהגדרתה בסעיף 10א לחוק ביטוח רכב מנועי (ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת, הסדרים לתקופת מעבר והוראות לענין אבנר), תשנ”ז-1997, אני מצווה לאמור:

הגדרות
  1. בצו זה –

“אופנוע” – אופנוע ותלת אופנוע כהגדרתם בתקנות התעבורה, תשכ”א-1961;

“משקל כולל מותר” – כפי שצוין ברישיון הרכב;

“רכב כבד” – רכב שמשקלו הכולל המותר הוא יותר מארבעת אלפים ק”ג, למעט רכב מסחרי כאמור שיש עליו היתר להסעת שבעה נוסעים או יותר ולמעט אוטובוס;

“רכב קל” – רכב פרטי למעט אוטובוס אך לרבות מונית, וכן רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על ארבעת אלפים ק”ג;

“רכב אחר” – רכב מנועי, למעט אופנוע ולמעט רכב שמשקלו הכולל המותר הוא פחות מארבע מאות ק”ג.

חלוקת נטל הפיצויים
  1. (א) אירעה תאונת דרכים שבה היו מעורבים רכב כבד אחד או יותר ורכב קל אחד או יותר, ישלמו המבטחים של הרכב הכבד למבטחים של הרכב הקל, 50 אחוזים מן הפיצויים על נזקי גוף כמשמעותם בחוק, שהמבטחים של הרכב הקל חייבים בתשלומם עקב התאונה, למעט חבות לפי סעיף קטן (ב) או לפי סעיף 3(ב) לחוק; המבטחים של הרכב הכבד יהיו חייבים יחד ולחוד כלפי המבטחים של הרכב הקל ובינם לבין עצמם, יישאו בנטל החיוב בחלקים שווים.

(ב)  אירעה תאונת דרכים שבה היו מעורבים אופנוע אחד או יותר ורכב אחר אחד או יותר, ישלמו המבטחים של הרכב האחר למבטחים של האופנוע, 50 אחוזים מן הפיצויים על נזקי גוף כמשמעותם בחוק שהמבטחים של האופנוע חייבים בתשלומם עקב התאונה, למעט חבות לפי סעיף 3(ב) לחוק; המבטחים של הרכב האחר יהיו חייבים יחד ולחוד כלפי המבטחים של האופנוע ובינם לבין עצמם, יישאו בנטל החיוב בחלקים שווים.

(ג)   לענין חלוקת החבות לפי צו זה, רואים כלי רכב כמעורב בתאונת דרכים, אם בעת התאונה היה מגע בינו לבין כלי רכב אחר.

ביטול
  1. צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (הסדרים לחלוקת נטל הפיצויים בין המבטחים), תשל”ח-1977 (להלן – הצו הקודם) – בטל.
תחולה
  1. צו זה יחול על תאונת דרכים שאירעה ביום ח’ בניסן תשס”א (1 באפריל 2001) או לאחריו; על תאונת דרכים שאירעה לפני המועד האמור, ימשיכו לחול הוראות הצו הקודם.

כ”ד בתמוז תשס”א (15 ביולי 2001)                       סילבן שלום

שר האוצר

* פורסם ק”ת תשס”א מס’ 6117 מיום 25.7.2001 עמ’ 957.

Print Friendly, PDF & Email
  Skip to content
אנו שמים דגש רב עבור התאמת אתר אינטרנט זה לתקן הנגישות הישראלי. באתר בוצעו התאמות נגישות לפי תקן 5568 ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), ניתן לגלוש בו באופן נגיש יותר דרך הדפדפנים כרום ופיירפוקסהננו עושים את מירב המאמצים על מנת לבצע התאמות נגישות באתר, ייתכן ובאתר זה ימצאו רכיבים ו/או עמודים אשר אינם עומדים בתקן הנדרש, במידה ונתקלת בכשל נגישות כלשהו נודה לך אם תדווח לנו על כך דרך עמוד יצירת הקשר. אנו נמשיך לעשות כל מאמץ על מנת לאפשר גלישה נגישה ונוחה באתר זה לכולם.
סטטוס תאימות